Код товару : 4911 99 00 00
станом на 17.07.2024
Iнша друкована продукцiя, включаючи друкованi репродукцiї та фотографiї:
- iншi:
- - iншi
Основна одиниця виміру: кг (код 166)
Додаткова одиниця виміру: немає

1. Ввізне мито

     Являє собою податок на переміщення товарів через митний кордон України. Див. додатково "Класифiкатор звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України", затверджений наказом Мінфіну від 20.09.2012 року № 1011.Пільгова ставка0 %
Повна ставка0 %
Дієз 01.01.2023

Підстава:

Коментарі:
Iнша друкована продукцiя, включаючи друкованi репродукцiї та фотографiї:
-iншi:
- -iншi

2. Зменшення ставок ввізного мита (ЄАВТ)

     Преференція по миту: "403".
     Товари, вказані у коментарі, що ввозяться в Україну згiдно з мiжурядовою угодою України з державами ЄАВТ оподатковуються ввізним митом за зменьшеними ставками.Cтавка0 %
Дієз 01.01.2024

Підстава:

Коментарі:
Мiждержавна Угода з Ісландією

Cтавка0 %
Дієз 01.01.2024

Підстава:

Коментарі:
Мiждержавна Угода з Королiвством Норвегія

Cтавка0 %
Дієз 01.01.2024

Підстава:

Коментарі:
Мiждержавна Угода з Князiвством Лiхтенштейн

Cтавка0 %
Дієз 01.01.2024

Підстава:

Коментарі:
Мiждержавна Угода з Швейцарською Конфедерацiєю
3. Зменшення ставок ввізного мита (Македонія)

     Преференція по миту: "402".
     Згідно нового Протоколу "B" Угоди України з Республікою Македонія про вільну торгівлю положення цієї Угоди застосовуються до продукції, яка походить з території однієї договірної Сторони, під час імпорту до іншої договірно Сторони у разі предствлення сертификату перемещення EUR.1 (видається митними органами Республіки Македонія).Cтавка0 %
Дієз 01.01.2024 до 31.12.2024

Підстава:

Коментарі:
інші
4. Зменшення ставок ввізного мита (ЄС)

     Преференція по миту: "410".
     Вказані у коментарі товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС, знаходяться у переліку зниження ввізних мит України, розрахованих по роках, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.Cтавка0 %
Дієз 01.01.2024 до 31.12.2024

Підстава:

Коментарі:
інші
5. Зменшення ставок ввізного мита (Канада)

     Преференція по миту: "420".
     Відповідно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою на вказані у коментарі товари, походженням з Канади знижено ставки ввізного мита (див. лист ДФСУ від 24.07.2017 № 19504/7/99-99-19-04-17).Cтавка0 %
Дієз 01.01.2024 до 31.12.2024

Підстава:

Коментарі:
інші
6. Зменшення ставок ввізного мита(Ізраїль)

     Преференція по миту: "422".
     Відповідно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль на вказані у коментарі товари, походженням з Ізраїлю знижено ставки ввізного мита.Cтавка0 %
Дієз 01.01.2024 до 31.12.2024

Підстава:

Коментарі:
інші
7. Зменшення ставок ввізного мита(Британія)

     Преференція по миту: "424".
     Відповідно до положень Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії на вказані у коментарі товари, походженням з Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії знижено ставки ввізного мита.Cтавка0 %
Дієз 31.03.2024 до 31.12.2024

Підстава:

Коментарі:
інші
8. Податок на додану вартість

     Податок на додану вартiсть - непрямий податок, який нараховується та сплачується вiдповiдно до норм роздiлу V Податкового кодексу України.

     Об'єктом оподаткування (див. статтю 185 Податкового кодексу України) є операції платників податку з:

 • ввезення товарів на митну територію України в митних режимах імпорт або реімпорт, в тому числі постачання товарів з-під митних режимів магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони для їх подальшого вільного обігу на території України;
 • вивезення товарів у митному режимі експорту або реекспорту, в тому числі постачання товарів, які перебувають у вільному обігу на території України, до митних режимів магазин безмитної торгівлі, митний склад або спеціальна митна зона.

     При ввезенні товарів на митну територію України базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів згідно із законом (див. статтю 190 Податкового кодексу України).Cтавка20%
Дієз 01.01.2011

Підстава:
9. Єдиний збір в пункті пропуску

     Єдиний збiр справляється з транспортних засобiв, визначених у ст. 5 Закону України від 04.11.99 № 1212-XIV, якi перетинають державний кордон, за здiйснення у пунктах пропуску митного (у разi транзиту вантажу i транспортного засобу) контролю вантажу i транспортного засобу, за проїзд транспортного засобу автомобiльними дорогами та за проїзд автотранспорту з перевищенням встановлених загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв.
     Не справляється у разi: перетинання державного кордону авiацiйними та водними транспортними засобами, залiзничними вагонами без вантажу, залiзничними пасажирськими вагонами, легковими автомобiлями; транзиту вантажу, що не пiдлягає пропуску через митний кордон та перевантажується на iнший транспортний засiб у зонi митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом ввезення та вивезення цього вантажу; в'їзду та виїзду транспортного засобу в межах одного пункту пропуску через держкордон без перетинання митного кордону; перемiщення товарiв трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi.Дієз 01.01.2008

Підстава:
10. Вільна торгівля (імпорт)

     Преференція по миту: "400" - країни СНД;
     Преференція по миту: "401" - Республiка Грузiя;
     Преференція по миту: "402" - Республіка Македонія;
     Преференція по миту: "405" - Республіка Чорногорія.
     В рамках дiючих мiждержавних угод про вiльну торгiвлю (з країнами СНД, Республiкою Грузiя,Республікою Македонія та Чорногорією) можливе звільнення від сплати мита при імпорті вказаного у коментарі товару. Таке звільнення здійснюється при дотриманні умов (наявність сертификата про походження товару, виконання правил прямого відвантаження та безпосередньої закупівлі), що встановлені кожною окремою угодою.Азербайджан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Грузія

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1(7006) або сертифікату EUR.1(0954) або декларації про походження (7012 або 7016)
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Молдова

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Закупiвлi товару резидентом однiєї з держав учасниць Угоди про стоворення зони вiльної торгiвлi
Узбекистан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Туркменистан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Казахстан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Киргизстан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Таджикистан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Чорногорія

Діє за умови:
Сертифікат про походження EUR.1
Бiлорусь

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Вірменія

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Казахстан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Молдова

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Північна Македонія

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого транспортування"
11. Звільнення від сплати ПДВ(інваліди)

     Преференція по ПДВ: "145".
     Операції з імпорту, вказаних у коментарі товарів, звільняються від оподаткування ПДВ (див.п. 197.1.3 статті 197 Податкового кодексу України).Дієз 29.03.2018

Підстава:

Коментарі:
Спецiальнi засоби для орiєнтування, спiлкування та обмiну iнформацiєю та спецiальнi засоби для освiти (включаючи лiтературу для слiпих): набiр "Графiка для шкiл слiпих"
12. Звільнення від мита та ПДВ(наука)

     Вказаний у коментарі товар при ввезенні на митну територію України звiльняється вiд обкладення ввiзним митом відповідно до положень пункту 21 частини першої статтi 282 Митного кодексу України.Дієз 28.05.2023

Підстава:

Коментарі:
Наукові прилади, обладнання, запасні частини і витратні матеріали до них, реактиви, зразки, наукова література
13. Експортний контроль

     Один з документів:
     "5010" - Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5012" - Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5520" - Заява декларанта, про те, що товари, які декларуються не належать до товарів, що підлягають державному експортному контролю.
     Вказані у коментарі товари можуть експортуватись або імпортуватись лише суб'єктами господарювання, які отримали повноваження у порядку, затвердженому ПКМУ від 08.06.1998 № 838 (із змінами та доповненнями) за наявностi у них вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю.Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[0D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" товарів, визначених у розділі 0. -[0E001] Технологія" відповідно до примітки з ядерних технологій для "розроблення", "виробництва" або "використання" товарів, визначених у розділі 0.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[1D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання, визначеного у позиціях 1B001-1B003. -[1D002] "Програмне забезпечення" для "розроблення" "композиційних матеріалів" або ламінатів з органічною "матрицею", металевою "матрицею" або вуглецевою "матрицею". -[1D003] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для забезпечення виконання обладнанням функцій обладнання, визначеного у позиції 1A004.c або 1A004.d. -[1D101] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" товарів, визначених у позиції 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 або 1B119. -[1D103] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для аналізу зменшення характеристик помітності об'єкта, таких як відбивна здатність цілі, характерні ознаки в ультрафіолетовому та інфрачервоному діапазоні випромінювань та акустична сигнатура. -[1D201] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для використання в товарах, визначених у позиції 1B201. -[1E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" або "виробництва" обладнання або матеріалів, визначених у позиції 1A002-1A005, 1A006.b, 1A007, 1B або 1C. -[1E002] Інша "технологія", а саме: -[1E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" товарів, зазначених у позиції 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115-1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111-1C118, 1D101 або 1D103. -[1E102] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" "програмного забезпечення", зазначеного в позиції 1D001, 1D101 або 1D103. -[1E103] "Технологія" для регулювання температури, тиску та складу атмосфери в автоклавах або гідроклавах під час "виробництва" "композиційних матеріалів" або частково оброблених "композиційних матеріалів". -[1E104] "Технологія", пов'язана з "виготовленням" матеріалів методом піролітичного газофазного осадження, при цьому матеріали формуються в матриці, оправці або на іншій підкладці з газоподібного прекурсору, який містить речовини, що розкладаються в діапазоні температури від 1573 K (1300град. C) до 3173 K (2900град. C) при тиску від 130 Па до 20 кПа. -[1E201] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" товарів, зазначених в позиції 1A002, 1A007, 1A202, 1A225-1A227, 1B201, 1B225-1B233, 1C002.b.3 або 1C002.b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225-1C240 або 1D201. -[1E202] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" або "виробництва" товарів, зазначених у позиції 1A007, 1A202 або 1A225-1A227. -[1E203] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" "програмного забезпечення", зазначеного в позиції 1D201.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[2D001] "Програмне забезпечення", крім того, що визначене в позиції 2D002, а саме: -[2D002] "Програмне забезпечення" для електронних пристроїв навіть у разі, коли воно вмонтоване в електронний пристрій або систему, яке надає можливість таким пристроям або системам функціонувати як блок "числового програмного керування", здатний одночасно скоординувати більше ніж чотири осі для "контурного керування". -[2D003] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для роботи обладнання, визначеного у позиції 2B002, яке перетворює функції оптичного проектування, контролю розмірів заготовки та видалення матеріалу у команди "числового програмного керування" для досягнення необхідної форми заготовки. -[2D101] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" обладнання, визначеного у позиції 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 або 2B119-2B122. -[2D201] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "використання" обладнання, визначеного у позиції 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 або 2B227. -[2D202] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання, визначеного в позиції 2B201. -[2E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного в позиції 2A, 2B або 2D. -[2E002] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "виробництва" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного у позиції 2A, 2B або 2D. -[2E003] Інша "технологія", а саме: -[2E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", визначених у позиції 2B004, 2B009, 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117, 2B119-2B122 або 2D101. -[2E201] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного в позиції 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225-2B233, 2D201 або 2D202. -[2E301] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" товарів, визначених у позиціях 2B350-2B352.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[3D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, визначеного в позиціях 3A001.b-3A002.h або 3B. -[3D002] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "використання" обладнання, визначеного у позиціях 3B001.a-3B001.f, 3B002 або 3A225. -[3D003] "Засноване на законах фізики" "програмне забезпечення" для моделювання, спеціально призначене для "розроблення" процесів літографії, травлення або осадження з метою переведення шаблонних рисунків у конкретні топографічні рисунки на провідниках, діелектриках або напівпровідниках. -[3D004] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" обладнання, визначеного у позиції 3A003. -[3D101] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" обладнання, визначеного у позиції 3A101.b. -[3D225] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для покращення або розблокування робочих характеристик перетворювачів частоти або генераторів так, щоб вони відповідали характеристикам, наведеним у позиції 3A225. -[3E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" або "виробництва" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", визначених у позиції 3A, 3B, 3C або 3D101; -[3E002] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології, крім тієї, що визначена у позиції 3E001, для "розроблення" або "виробництва" "мікросхем мікропроцесорів", "мікросхем мікрокомп'ютерів" або ядер мікросхем мікроконтролерів, що мають арифметично-логічний пристрій з довжиною вибірки 32 біта або більше та будь-яку з таких властивостей або характеристик: -[3E003] Інша "технологія" для "розроблення" або "виробництва" таких приладів: -[3E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", визначених у позиції 3A001.a.1 або 3A001.a.2, 3A101, 3A102 або 3D101. -[3E102] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" "програмного забезпечення", визначеного у позиції 3D101. -[3E201] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання, визначеного в позиціях 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g, 3A201, 3A225-3A234.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[4D001] "Програмне забезпечення", а саме: -[4D002] Не використовується. -[4D004] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для створення, керування та контролю, або доставки "програмного забезпечення несанкціонованого доступу".

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[5D001] "Програмне забезпечення", а саме: -[5D101] "Програмне забезпечення", спеціально розроблене або модифіковане для "використання" обладнання, визначеного у позиції 5A101. -[5E001] "Технологія", а саме: -[5E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного у позиції 5A101 або 5D101. -[5D002] "Програмне забезпечення", а саме: -[5E002] "Технологія", а саме:

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[6D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, визначеного у позиції 6A004, 6A005, 6A008 або 6B008. -[6D002] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "використання" обладнання, визначеного у позиції 6A002.b, 6A008 або 6B008. -[6D003] Інше "програмне забезпечення", наведене нижче: -[6D102] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" товарів, визначених у позиції 6A108. -[6D103] "Програмне забезпечення" для післяпольотного оброблення даних, що дають можливість визначення позиції апарата вздовж усієї траєкторії польоту, спеціально призначене або модифіковане для "ракет". -[6D203] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для удосконалення або для зняття обмежень на технічні характеристики камер або пристроїв для формування зображення з метою приведення у відповідність з характеристиками, визначеними у позиціях 6A203.a-6A203.c. -[6E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", визначених у позиції 6A, 6B, 6C або 6D. -[6E002] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "виробництва" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", визначених у позиції 6A, 6B, 6C, 6D102 або 6D103. -[6E003] Інші "технології", а саме: -[6E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного в позиції 6A002, 6A007.b, 6A007.c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 або 6D103. -[6E201] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання, зазначеного в позиції 6A003, 6A005.a.2, 6A005.b.2, 6A005.b.3., 6A005.b.4, 6A005.b.6, 6A005.c.2, 6A005.d.3.c, 6A005.d.4.c, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 або 6A226. -[6E203] "Технологія" у вигляді кодів та ключів, призначена для удосконалення або для зняття обмежень на технічні характеристики камер або пристроїв для формування зображення з метою приведення у відповідність з характеристиками, визначеними у позиціях 6A203.a-6A203.c.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[7D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення" або "виробництва" обладнання, визначеного в позиції 7A або 7B. -[7D002] "Початковий код" для експлуатації або обслуговування будь-якого інерційного навігаційного обладнання, включаючи інерційне обладнання, не визначене у позиції 7A003 або 7A004, або систем орієнтації та визначення курсу ("AHRS"). -[7D003] Інше "програмне забезпечення", а саме: -[7D004] "Початковий код", який включає "технологію" "розроблення", визначену у позиції 7E004.a.2, 7E004.a.3, 7E004.a.5, 7E004.a.6 або 7E004.b, для будь-чого з наведеного нижче: -[7D005] "Програмне забезпечення", спеціально розроблене для розшифрування далекомірного коду глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS), який використовується у державних цілях. -[7D101] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" обладнання, визначеного у позиції 7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115, 7A116.a, 7A116.b, 7A116.c, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 або 7B103. -[7D102] Інтегрувальне "програмне" забезпечення, а саме: -[7D103] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для моделювання або імітації "систем наведення", визначених у позиції 7A117, або для їх проектної інтеграції з космічними ракетами-носіями, визначеними у позиції 9A004 або метеорологічними ракетами, визначеними у позиції 9A104, або безпілотними літальними апаратами, визначеними у позиції 9A012 або 9A112.a, або "ракетами". -[7D104] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для роботи або обслуговування "систем наведення", визначених у позиції 7A117. -[7E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" обладнання або "програмного забезпечення", визначених у позиціях 7A, 7B, D001, 7D002, 7D003, 7D005 та 7D101-7D104. -[7E002] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "виробництва" обладнання або "програмного забезпечення", визначених у позиції 7A, 7B, 7D101, 7D102.a, 7D102.b, 7D102.c, 7D103 або 7D104. -[7E003] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для ремонту, відновлення або капітального ремонту обладнання, визначеного у позиціях 7A001-7A004. -[7E004] Інша "технологія", а саме: -[7E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання або "програмного забезпечення", визначених у позиціях 7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115-7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101-7D104. -[7E102] "Технологія" для захисту авіаційної електроніки та електричних підсистем від небезпек, пов'язаних з електромагнітним імпульсом (ЕМІ) та електромагнітними перешкодами (ЕМП) від зовнішніх джерел, а саме: -[7E104] "Технологія" для об'єднання даних системи керування польотом, системи наведення та рушійної установки в єдину систему керування польотом, що оптимізує траєкторію ракетної системи.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[8D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" чи "використання" обладнання або матеріалів, визначених у позиції 8A, 8B або 8C. -[8D002] Специфічне "програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва", ремонту, капітального ремонту або відновлення (повторного механічного оброблення) гвинтів, спеціально призначених для зменшення підводного шуму. -[8E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" або "виробництва" обладнання чи матеріалів, визначених у позиції 8A, 8B або 8C. -[8E002] Інші "технології", а саме:

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[9D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення" обладнання або "технології", визначених у позиції 9A001-9A119, 9B або 9E003. -[9D002] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "виробництва" обладнання, визначеного в позиції 9A001-9A119 або 9B. -[9D003] "Програмне забезпечення", яке містить "технологію", визначену в позиції 9E003.h, та використовується у "системах FADEC" для систем, визначених у позиції 9A, або для обладнання, визначеного у позиції 9B. -[9D004] Інше "програмне забезпечення", а саме: -[9D101] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" товарів, визначених у позиції 9B105, 9B106, 9B116 або 9B117. -[9D103] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для моделювання, імітації або проектної інтеграції ракет-носіїв, визначених у позиції 9A004, метеорологічних ракет, визначених у позиції 9A104, або "ракет", або підсистем, визначених у позиції 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c, 9A107, 9A108.с, 9A116 або 9A119. -[9D104] "Програмне забезпечення", а саме: -[9D105] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для координування роботи більше однієї підсистеми, крім того, що визначене у позиції 9D004.e, у ракетах-носіях, визначених у позиції 9A004, або у метеорологічних ракетах, визначених у позиції 9A104, або у "ракетах". -[9E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розробки" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", визначених у позиції 9A001.b, 9A004-9A012, 9A350, 9B, 9C108 або 9D. -[9E002] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "виробництва" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", визначеного в позиції 9A001.b, 9A004-9A011, 9A350, 9B, 9C108 або 9D. -[9E003] Інші "технології", а саме: -[9E101] "Технологія", а саме: -[9E102] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" ракет-носіїв, визначених у позиції 9A004, товарів, визначених у позиціях 9A005-9A011, "БПЛА", визначених у позиції 9A012, або товарів, визначених у позиції 9A101, 9A102, 9A104-9A111, 9A112.a, 9A115-9A121, 9B103, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9C108, 9C110, 9D001 або 9D101-9D104.
14. Вартiсть давальницької сировини

     Вартiсть давальницької сировини, при вивезенні з України для переробки у готову продукцiю, що класифiкується за цим кодом, повинна становити не менш як 80 % вартостi готової продукцiї, що ввозиться в Україну.
     Виключення становить папiр для пакування жировмiсних харчових продуктiв, що класифiкується за кодом 480620000, який вивозиться з митної територiї України як давальницька сировина з метою виготовлення та ввезення готової продукцiї - паперу металiзованого для харчових продуктiв (код 481190900).Дієз 24.01.2014

Підстава:
 • Постанова КМУ № 879 від 04.12.2013
  Деякi питання переробки товарiв за межами митної територiї України та внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 461

Коментарі:
Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості, рукописи або машинописні тексти та плани
15. Заборона ввезення

     Ввезення в Україну вказаного у коментарі товару заборонено відповідним законодавчим актом.Дієз 12.04.2022

Підстава:

Коментарі:
Заборонити ввезення на митну територiю України в митному режимi iмпорту товарiв з Росiйської Федерацiї.
-Товари, перемiщення яких територiєю Росiйської Федерацiї здiйснено транзитом, та товари, ввезенi з Росiйської Федерацiї, у тому числi товари походженням з третiх країн, можуть бути помiщенi в митний режим iмпорту, якщо їх ввезення в Україну здiйснено до 24 лютого 2022 р. включно
-У відповідності з п.1, ч. 1 Статті 42 Митного кодексу України від 13/03/2012 N 4495-VI, при митному оформленні, подання сертифікату про походження товару э обов'язковим

16. Нормативи відбору проб і зразків

     У разі, якщо відповідним нормативно-правовим актом установлено потребу проводити лабораторну перевірку, вiдбір проб й зразків товарiв для проведення лабораторних дослiджень (аналiзу, експертизи) здійснюється у межах, установлених нормативами відбору проб та зразків.Дієз 13.01.2017

Підстава:
 • Наказ Мінфіну № 1058 від 02.12.2016
  Про затвердження Порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв ДФСУ iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень

Коментарі:
Вироби з паперової маси, паперу або картону; друкована продукція, перідичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани.

1. Вільна торгівля (експорт)

     Преференція по миту: "400" - країни СНД;
     Преференція по миту: "401" - Республiка Грузiя;
     Преференція по миту: "402" - Республіка Македонія;
     Преференція по миту: "404" - країни ГУАМ.
     В рамках дiючих мiждержавних угод про вiльну торгiвлю (з країнами СНД, Республiкою Грузiя та Республікою Македонія) можливе звільнення від сплати вивізного мита при експорті вказаного у коментарі товару. Таке звільнення здійснюється при дотриманні умов (наявність сертификата про походження товару, виконання правил прямого відвантаження та безпосередньої закупівлі), що встановлені кожною окремою угодою.Азербайджан
Грузія
Узбекистан
Туркменистан
Киргизстан
Таджикистан
Вірменія
Чорногорія

Діє за умови:
Сертифікат про походження EUR.1
Казахстан
Молдова
Бiлорусь
Північна Македонія

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого транспортування"
2. Експортний контроль

     Один з документів:
     "5010" - Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5012" - Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5520" - Заява декларанта, про те, що товари, які декларуються не належать до товарів, що підлягають державному експортному контролю.
     Вказані у коментарі товари можуть експортуватись або імпортуватись лише суб'єктами господарювання, які отримали повноваження у порядку, затвердженому ПКМУ від 08.06.1998 № 838 (із змінами та доповненнями) за наявностi у них вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю.Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[0D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" товарів, визначених у розділі 0. -[0E001] Технологія" відповідно до примітки з ядерних технологій для "розроблення", "виробництва" або "використання" товарів, визначених у розділі 0.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[1D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання, визначеного у позиціях 1B001-1B003. -[1D002] "Програмне забезпечення" для "розроблення" "композиційних матеріалів" або ламінатів з органічною "матрицею", металевою "матрицею" або вуглецевою "матрицею". -[1D003] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для забезпечення виконання обладнанням функцій обладнання, визначеного у позиції 1A004.c або 1A004.d. -[1D101] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" товарів, визначених у позиції 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 або 1B119. -[1D103] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для аналізу зменшення характеристик помітності об'єкта, таких як відбивна здатність цілі, характерні ознаки в ультрафіолетовому та інфрачервоному діапазоні випромінювань та акустична сигнатура. -[1D201] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для використання в товарах, визначених у позиції 1B201. -[1E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" або "виробництва" обладнання або матеріалів, визначених у позиції 1A002-1A005, 1A006.b, 1A007, 1B або 1C. -[1E002] Інша "технологія", а саме: -[1E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" товарів, зазначених у позиції 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115-1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111-1C118, 1D101 або 1D103. -[1E102] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" "програмного забезпечення", зазначеного в позиції 1D001, 1D101 або 1D103. -[1E103] "Технологія" для регулювання температури, тиску та складу атмосфери в автоклавах або гідроклавах під час "виробництва" "композиційних матеріалів" або частково оброблених "композиційних матеріалів". -[1E104] "Технологія", пов'язана з "виготовленням" матеріалів методом піролітичного газофазного осадження, при цьому матеріали формуються в матриці, оправці або на іншій підкладці з газоподібного прекурсору, який містить речовини, що розкладаються в діапазоні температури від 1573 K (1300град. C) до 3173 K (2900град. C) при тиску від 130 Па до 20 кПа. -[1E201] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" товарів, зазначених в позиції 1A002, 1A007, 1A202, 1A225-1A227, 1B201, 1B225-1B233, 1C002.b.3 або 1C002.b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225-1C240 або 1D201. -[1E202] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" або "виробництва" товарів, зазначених у позиції 1A007, 1A202 або 1A225-1A227. -[1E203] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" "програмного забезпечення", зазначеного в позиції 1D201.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[2D001] "Програмне забезпечення", крім того, що визначене в позиції 2D002, а саме: -[2D002] "Програмне забезпечення" для електронних пристроїв навіть у разі, коли воно вмонтоване в електронний пристрій або систему, яке надає можливість таким пристроям або системам функціонувати як блок "числового програмного керування", здатний одночасно скоординувати більше ніж чотири осі для "контурного керування". -[2D003] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для роботи обладнання, визначеного у позиції 2B002, яке перетворює функції оптичного проектування, контролю розмірів заготовки та видалення матеріалу у команди "числового програмного керування" для досягнення необхідної форми заготовки. -[2D101] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" обладнання, визначеного у позиції 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 або 2B119-2B122. -[2D201] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "використання" обладнання, визначеного у позиції 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 або 2B227. -[2D202] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання, визначеного в позиції 2B201. -[2E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного в позиції 2A, 2B або 2D. -[2E002] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "виробництва" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного у позиції 2A, 2B або 2D. -[2E003] Інша "технологія", а саме: -[2E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", визначених у позиції 2B004, 2B009, 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117, 2B119-2B122 або 2D101. -[2E201] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного в позиції 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225-2B233, 2D201 або 2D202. -[2E301] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" товарів, визначених у позиціях 2B350-2B352.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[3D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, визначеного в позиціях 3A001.b-3A002.h або 3B. -[3D002] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "використання" обладнання, визначеного у позиціях 3B001.a-3B001.f, 3B002 або 3A225. -[3D003] "Засноване на законах фізики" "програмне забезпечення" для моделювання, спеціально призначене для "розроблення" процесів літографії, травлення або осадження з метою переведення шаблонних рисунків у конкретні топографічні рисунки на провідниках, діелектриках або напівпровідниках. -[3D004] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" обладнання, визначеного у позиції 3A003. -[3D101] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" обладнання, визначеного у позиції 3A101.b. -[3D225] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для покращення або розблокування робочих характеристик перетворювачів частоти або генераторів так, щоб вони відповідали характеристикам, наведеним у позиції 3A225. -[3E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" або "виробництва" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", визначених у позиції 3A, 3B, 3C або 3D101; -[3E002] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології, крім тієї, що визначена у позиції 3E001, для "розроблення" або "виробництва" "мікросхем мікропроцесорів", "мікросхем мікрокомп'ютерів" або ядер мікросхем мікроконтролерів, що мають арифметично-логічний пристрій з довжиною вибірки 32 біта або більше та будь-яку з таких властивостей або характеристик: -[3E003] Інша "технологія" для "розроблення" або "виробництва" таких приладів: -[3E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", визначених у позиції 3A001.a.1 або 3A001.a.2, 3A101, 3A102 або 3D101. -[3E102] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" "програмного забезпечення", визначеного у позиції 3D101. -[3E201] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання, визначеного в позиціях 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g, 3A201, 3A225-3A234.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[4D001] "Програмне забезпечення", а саме: -[4D002] Не використовується. -[4D004] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для створення, керування та контролю, або доставки "програмного забезпечення несанкціонованого доступу".

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[5D001] "Програмне забезпечення", а саме: -[5D101] "Програмне забезпечення", спеціально розроблене або модифіковане для "використання" обладнання, визначеного у позиції 5A101. -[5E001] "Технологія", а саме: -[5E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного у позиції 5A101 або 5D101. -[5D002] "Програмне забезпечення", а саме: -[5E002] "Технологія", а саме:

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[6D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, визначеного у позиції 6A004, 6A005, 6A008 або 6B008. -[6D002] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "використання" обладнання, визначеного у позиції 6A002.b, 6A008 або 6B008. -[6D003] Інше "програмне забезпечення", наведене нижче: -[6D102] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" товарів, визначених у позиції 6A108. -[6D103] "Програмне забезпечення" для післяпольотного оброблення даних, що дають можливість визначення позиції апарата вздовж усієї траєкторії польоту, спеціально призначене або модифіковане для "ракет". -[6D203] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для удосконалення або для зняття обмежень на технічні характеристики камер або пристроїв для формування зображення з метою приведення у відповідність з характеристиками, визначеними у позиціях 6A203.a-6A203.c. -[6E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", визначених у позиції 6A, 6B, 6C або 6D. -[6E002] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "виробництва" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", визначених у позиції 6A, 6B, 6C, 6D102 або 6D103. -[6E003] Інші "технології", а саме: -[6E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного в позиції 6A002, 6A007.b, 6A007.c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 або 6D103. -[6E201] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання, зазначеного в позиції 6A003, 6A005.a.2, 6A005.b.2, 6A005.b.3., 6A005.b.4, 6A005.b.6, 6A005.c.2, 6A005.d.3.c, 6A005.d.4.c, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 або 6A226. -[6E203] "Технологія" у вигляді кодів та ключів, призначена для удосконалення або для зняття обмежень на технічні характеристики камер або пристроїв для формування зображення з метою приведення у відповідність з характеристиками, визначеними у позиціях 6A203.a-6A203.c.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[7D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення" або "виробництва" обладнання, визначеного в позиції 7A або 7B. -[7D002] "Початковий код" для експлуатації або обслуговування будь-якого інерційного навігаційного обладнання, включаючи інерційне обладнання, не визначене у позиції 7A003 або 7A004, або систем орієнтації та визначення курсу ("AHRS"). -[7D003] Інше "програмне забезпечення", а саме: -[7D004] "Початковий код", який включає "технологію" "розроблення", визначену у позиції 7E004.a.2, 7E004.a.3, 7E004.a.5, 7E004.a.6 або 7E004.b, для будь-чого з наведеного нижче: -[7D005] "Програмне забезпечення", спеціально розроблене для розшифрування далекомірного коду глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS), який використовується у державних цілях. -[7D101] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" обладнання, визначеного у позиції 7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115, 7A116.a, 7A116.b, 7A116.c, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 або 7B103. -[7D102] Інтегрувальне "програмне" забезпечення, а саме: -[7D103] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для моделювання або імітації "систем наведення", визначених у позиції 7A117, або для їх проектної інтеграції з космічними ракетами-носіями, визначеними у позиції 9A004 або метеорологічними ракетами, визначеними у позиції 9A104, або безпілотними літальними апаратами, визначеними у позиції 9A012 або 9A112.a, або "ракетами". -[7D104] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для роботи або обслуговування "систем наведення", визначених у позиції 7A117. -[7E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" обладнання або "програмного забезпечення", визначених у позиціях 7A, 7B, D001, 7D002, 7D003, 7D005 та 7D101-7D104. -[7E002] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "виробництва" обладнання або "програмного забезпечення", визначених у позиції 7A, 7B, 7D101, 7D102.a, 7D102.b, 7D102.c, 7D103 або 7D104. -[7E003] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для ремонту, відновлення або капітального ремонту обладнання, визначеного у позиціях 7A001-7A004. -[7E004] Інша "технологія", а саме: -[7E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання або "програмного забезпечення", визначених у позиціях 7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115-7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101-7D104. -[7E102] "Технологія" для захисту авіаційної електроніки та електричних підсистем від небезпек, пов'язаних з електромагнітним імпульсом (ЕМІ) та електромагнітними перешкодами (ЕМП) від зовнішніх джерел, а саме: -[7E104] "Технологія" для об'єднання даних системи керування польотом, системи наведення та рушійної установки в єдину систему керування польотом, що оптимізує траєкторію ракетної системи.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[8D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" чи "використання" обладнання або матеріалів, визначених у позиції 8A, 8B або 8C. -[8D002] Специфічне "програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва", ремонту, капітального ремонту або відновлення (повторного механічного оброблення) гвинтів, спеціально призначених для зменшення підводного шуму. -[8E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" або "виробництва" обладнання чи матеріалів, визначених у позиції 8A, 8B або 8C. -[8E002] Інші "технології", а саме:

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[9D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення" обладнання або "технології", визначених у позиції 9A001-9A119, 9B або 9E003. -[9D002] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "виробництва" обладнання, визначеного в позиції 9A001-9A119 або 9B. -[9D003] "Програмне забезпечення", яке містить "технологію", визначену в позиції 9E003.h, та використовується у "системах FADEC" для систем, визначених у позиції 9A, або для обладнання, визначеного у позиції 9B. -[9D004] Інше "програмне забезпечення", а саме: -[9D101] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" товарів, визначених у позиції 9B105, 9B106, 9B116 або 9B117. -[9D103] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для моделювання, імітації або проектної інтеграції ракет-носіїв, визначених у позиції 9A004, метеорологічних ракет, визначених у позиції 9A104, або "ракет", або підсистем, визначених у позиції 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c, 9A107, 9A108.с, 9A116 або 9A119. -[9D104] "Програмне забезпечення", а саме: -[9D105] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для координування роботи більше однієї підсистеми, крім того, що визначене у позиції 9D004.e, у ракетах-носіях, визначених у позиції 9A004, або у метеорологічних ракетах, визначених у позиції 9A104, або у "ракетах". -[9E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розробки" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", визначених у позиції 9A001.b, 9A004-9A012, 9A350, 9B, 9C108 або 9D. -[9E002] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "виробництва" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", визначеного в позиції 9A001.b, 9A004-9A011, 9A350, 9B, 9C108 або 9D. -[9E003] Інші "технології", а саме: -[9E101] "Технологія", а саме: -[9E102] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" ракет-носіїв, визначених у позиції 9A004, товарів, визначених у позиціях 9A005-9A011, "БПЛА", визначених у позиції 9A012, або товарів, визначених у позиції 9A101, 9A102, 9A104-9A111, 9A112.a, 9A115-9A121, 9B103, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9C108, 9C110, 9D001 або 9D101-9D104.
3. Нормативи відбору проб і зразків

     У разі, якщо відповідним нормативно-правовим актом установлено потребу проводити лабораторну перевірку, вiдбір проб й зразків товарiв для проведення лабораторних дослiджень (аналiзу, експертизи) здійснюється у межах, установлених нормативами відбору проб та зразків.Дієз 13.01.2017

Підстава:
 • Наказ Мінфіну № 1058 від 02.12.2016
  Про затвердження Порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв ДФСУ iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень

Коментарі:
Вироби з паперової маси, паперу або картону; друкована продукція, перідичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани.

1. Єдиний збір в пункті пропуску

     Єдиний збiр справляється з транспортних засобiв, визначених у ст. 5 Закону України від 04.11.99 № 1212-XIV, якi перетинають державний кордон, за здiйснення у пунктах пропуску митного (у разi транзиту вантажу i транспортного засобу) контролю вантажу i транспортного засобу, за проїзд транспортного засобу автомобiльними дорогами та за проїзд автотранспорту з перевищенням встановлених загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв.
     Не справляється у разi: перетинання державного кордону авiацiйними та водними транспортними засобами, залiзничними вагонами без вантажу, залiзничними пасажирськими вагонами, легковими автомобiлями; транзиту вантажу, що не пiдлягає пропуску через митний кордон та перевантажується на iнший транспортний засiб у зонi митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом ввезення та вивезення цього вантажу; в'їзду та виїзду транспортного засобу в межах одного пункту пропуску через держкордон без перетинання митного кордону; перемiщення товарiв трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi.Дієз 01.01.2008

Підстава:
2. Експортний контроль

     Один з документів:
     "5010" - Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5012" - Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5520" - Заява декларанта, про те, що товари, які декларуються не належать до товарів, що підлягають державному експортному контролю.
     Вказані у коментарі товари можуть експортуватись або імпортуватись лише суб'єктами господарювання, які отримали повноваження у порядку, затвердженому ПКМУ від 08.06.1998 № 838 (із змінами та доповненнями) за наявностi у них вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю.Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[0D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" товарів, визначених у розділі 0. -[0E001] Технологія" відповідно до примітки з ядерних технологій для "розроблення", "виробництва" або "використання" товарів, визначених у розділі 0.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[1D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання, визначеного у позиціях 1B001-1B003. -[1D002] "Програмне забезпечення" для "розроблення" "композиційних матеріалів" або ламінатів з органічною "матрицею", металевою "матрицею" або вуглецевою "матрицею". -[1D003] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для забезпечення виконання обладнанням функцій обладнання, визначеного у позиції 1A004.c або 1A004.d. -[1D101] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" товарів, визначених у позиції 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 або 1B119. -[1D103] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для аналізу зменшення характеристик помітності об'єкта, таких як відбивна здатність цілі, характерні ознаки в ультрафіолетовому та інфрачервоному діапазоні випромінювань та акустична сигнатура. -[1D201] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для використання в товарах, визначених у позиції 1B201. -[1E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" або "виробництва" обладнання або матеріалів, визначених у позиції 1A002-1A005, 1A006.b, 1A007, 1B або 1C. -[1E002] Інша "технологія", а саме: -[1E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" товарів, зазначених у позиції 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115-1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111-1C118, 1D101 або 1D103. -[1E102] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" "програмного забезпечення", зазначеного в позиції 1D001, 1D101 або 1D103. -[1E103] "Технологія" для регулювання температури, тиску та складу атмосфери в автоклавах або гідроклавах під час "виробництва" "композиційних матеріалів" або частково оброблених "композиційних матеріалів". -[1E104] "Технологія", пов'язана з "виготовленням" матеріалів методом піролітичного газофазного осадження, при цьому матеріали формуються в матриці, оправці або на іншій підкладці з газоподібного прекурсору, який містить речовини, що розкладаються в діапазоні температури від 1573 K (1300град. C) до 3173 K (2900град. C) при тиску від 130 Па до 20 кПа. -[1E201] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" товарів, зазначених в позиції 1A002, 1A007, 1A202, 1A225-1A227, 1B201, 1B225-1B233, 1C002.b.3 або 1C002.b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225-1C240 або 1D201. -[1E202] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" або "виробництва" товарів, зазначених у позиції 1A007, 1A202 або 1A225-1A227. -[1E203] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" "програмного забезпечення", зазначеного в позиції 1D201.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[2D001] "Програмне забезпечення", крім того, що визначене в позиції 2D002, а саме: -[2D002] "Програмне забезпечення" для електронних пристроїв навіть у разі, коли воно вмонтоване в електронний пристрій або систему, яке надає можливість таким пристроям або системам функціонувати як блок "числового програмного керування", здатний одночасно скоординувати більше ніж чотири осі для "контурного керування". -[2D003] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для роботи обладнання, визначеного у позиції 2B002, яке перетворює функції оптичного проектування, контролю розмірів заготовки та видалення матеріалу у команди "числового програмного керування" для досягнення необхідної форми заготовки. -[2D101] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" обладнання, визначеного у позиції 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 або 2B119-2B122. -[2D201] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "використання" обладнання, визначеного у позиції 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 або 2B227. -[2D202] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання, визначеного в позиції 2B201. -[2E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного в позиції 2A, 2B або 2D. -[2E002] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "виробництва" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного у позиції 2A, 2B або 2D. -[2E003] Інша "технологія", а саме: -[2E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", визначених у позиції 2B004, 2B009, 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117, 2B119-2B122 або 2D101. -[2E201] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного в позиції 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225-2B233, 2D201 або 2D202. -[2E301] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" товарів, визначених у позиціях 2B350-2B352.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[3D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, визначеного в позиціях 3A001.b-3A002.h або 3B. -[3D002] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "використання" обладнання, визначеного у позиціях 3B001.a-3B001.f, 3B002 або 3A225. -[3D003] "Засноване на законах фізики" "програмне забезпечення" для моделювання, спеціально призначене для "розроблення" процесів літографії, травлення або осадження з метою переведення шаблонних рисунків у конкретні топографічні рисунки на провідниках, діелектриках або напівпровідниках. -[3D004] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" обладнання, визначеного у позиції 3A003. -[3D101] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" обладнання, визначеного у позиції 3A101.b. -[3D225] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для покращення або розблокування робочих характеристик перетворювачів частоти або генераторів так, щоб вони відповідали характеристикам, наведеним у позиції 3A225. -[3E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" або "виробництва" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", визначених у позиції 3A, 3B, 3C або 3D101; -[3E002] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології, крім тієї, що визначена у позиції 3E001, для "розроблення" або "виробництва" "мікросхем мікропроцесорів", "мікросхем мікрокомп'ютерів" або ядер мікросхем мікроконтролерів, що мають арифметично-логічний пристрій з довжиною вибірки 32 біта або більше та будь-яку з таких властивостей або характеристик: -[3E003] Інша "технологія" для "розроблення" або "виробництва" таких приладів: -[3E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", визначених у позиції 3A001.a.1 або 3A001.a.2, 3A101, 3A102 або 3D101. -[3E102] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" "програмного забезпечення", визначеного у позиції 3D101. -[3E201] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання, визначеного в позиціях 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g, 3A201, 3A225-3A234.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[4D001] "Програмне забезпечення", а саме: -[4D002] Не використовується. -[4D004] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для створення, керування та контролю, або доставки "програмного забезпечення несанкціонованого доступу".

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[5D001] "Програмне забезпечення", а саме: -[5D101] "Програмне забезпечення", спеціально розроблене або модифіковане для "використання" обладнання, визначеного у позиції 5A101. -[5E001] "Технологія", а саме: -[5E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного у позиції 5A101 або 5D101. -[5D002] "Програмне забезпечення", а саме: -[5E002] "Технологія", а саме:

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[6D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "розроблення" або "виробництва" обладнання, визначеного у позиції 6A004, 6A005, 6A008 або 6B008. -[6D002] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для "використання" обладнання, визначеного у позиції 6A002.b, 6A008 або 6B008. -[6D003] Інше "програмне забезпечення", наведене нижче: -[6D102] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" товарів, визначених у позиції 6A108. -[6D103] "Програмне забезпечення" для післяпольотного оброблення даних, що дають можливість визначення позиції апарата вздовж усієї траєкторії польоту, спеціально призначене або модифіковане для "ракет". -[6D203] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для удосконалення або для зняття обмежень на технічні характеристики камер або пристроїв для формування зображення з метою приведення у відповідність з характеристиками, визначеними у позиціях 6A203.a-6A203.c. -[6E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", визначених у позиції 6A, 6B, 6C або 6D. -[6E002] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "виробництва" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", визначених у позиції 6A, 6B, 6C, 6D102 або 6D103. -[6E003] Інші "технології", а саме: -[6E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання або "програмного забезпечення", визначеного в позиції 6A002, 6A007.b, 6A007.c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 або 6D103. -[6E201] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання, зазначеного в позиції 6A003, 6A005.a.2, 6A005.b.2, 6A005.b.3., 6A005.b.4, 6A005.b.6, 6A005.c.2, 6A005.d.3.c, 6A005.d.4.c, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 або 6A226. -[6E203] "Технологія" у вигляді кодів та ключів, призначена для удосконалення або для зняття обмежень на технічні характеристики камер або пристроїв для формування зображення з метою приведення у відповідність з характеристиками, визначеними у позиціях 6A203.a-6A203.c.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[7D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення" або "виробництва" обладнання, визначеного в позиції 7A або 7B. -[7D002] "Початковий код" для експлуатації або обслуговування будь-якого інерційного навігаційного обладнання, включаючи інерційне обладнання, не визначене у позиції 7A003 або 7A004, або систем орієнтації та визначення курсу ("AHRS"). -[7D003] Інше "програмне забезпечення", а саме: -[7D004] "Початковий код", який включає "технологію" "розроблення", визначену у позиції 7E004.a.2, 7E004.a.3, 7E004.a.5, 7E004.a.6 або 7E004.b, для будь-чого з наведеного нижче: -[7D005] "Програмне забезпечення", спеціально розроблене для розшифрування далекомірного коду глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS), який використовується у державних цілях. -[7D101] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" обладнання, визначеного у позиції 7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115, 7A116.a, 7A116.b, 7A116.c, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 або 7B103. -[7D102] Інтегрувальне "програмне" забезпечення, а саме: -[7D103] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для моделювання або імітації "систем наведення", визначених у позиції 7A117, або для їх проектної інтеграції з космічними ракетами-носіями, визначеними у позиції 9A004 або метеорологічними ракетами, визначеними у позиції 9A104, або безпілотними літальними апаратами, визначеними у позиції 9A012 або 9A112.a, або "ракетами". -[7D104] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для роботи або обслуговування "систем наведення", визначених у позиції 7A117. -[7E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" обладнання або "програмного забезпечення", визначених у позиціях 7A, 7B, D001, 7D002, 7D003, 7D005 та 7D101-7D104. -[7E002] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "виробництва" обладнання або "програмного забезпечення", визначених у позиції 7A, 7B, 7D101, 7D102.a, 7D102.b, 7D102.c, 7D103 або 7D104. -[7E003] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для ремонту, відновлення або капітального ремонту обладнання, визначеного у позиціях 7A001-7A004. -[7E004] Інша "технологія", а саме: -[7E101] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" обладнання або "програмного забезпечення", визначених у позиціях 7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115-7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101-7D104. -[7E102] "Технологія" для захисту авіаційної електроніки та електричних підсистем від небезпек, пов'язаних з електромагнітним імпульсом (ЕМІ) та електромагнітними перешкодами (ЕМП) від зовнішніх джерел, а саме: -[7E104] "Технологія" для об'єднання даних системи керування польотом, системи наведення та рушійної установки в єдину систему керування польотом, що оптимізує траєкторію ракетної системи.

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[8D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" чи "використання" обладнання або матеріалів, визначених у позиції 8A, 8B або 8C. -[8D002] Специфічне "програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва", ремонту, капітального ремонту або відновлення (повторного механічного оброблення) гвинтів, спеціально призначених для зменшення підводного шуму. -[8E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розроблення" або "виробництва" обладнання чи матеріалів, визначених у позиції 8A, 8B або 8C. -[8E002] Інші "технології", а саме:

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[9D001] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення" обладнання або "технології", визначених у позиції 9A001-9A119, 9B або 9E003. -[9D002] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "виробництва" обладнання, визначеного в позиції 9A001-9A119 або 9B. -[9D003] "Програмне забезпечення", яке містить "технологію", визначену в позиції 9E003.h, та використовується у "системах FADEC" для систем, визначених у позиції 9A, або для обладнання, визначеного у позиції 9B. -[9D004] Інше "програмне забезпечення", а саме: -[9D101] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "використання" товарів, визначених у позиції 9B105, 9B106, 9B116 або 9B117. -[9D103] "Програмне забезпечення", спеціально призначене для моделювання, імітації або проектної інтеграції ракет-носіїв, визначених у позиції 9A004, метеорологічних ракет, визначених у позиції 9A104, або "ракет", або підсистем, визначених у позиції 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c, 9A107, 9A108.с, 9A116 або 9A119. -[9D104] "Програмне забезпечення", а саме: -[9D105] "Програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для координування роботи більше однієї підсистеми, крім того, що визначене у позиції 9D004.e, у ракетах-носіях, визначених у позиції 9A004, або у метеорологічних ракетах, визначених у позиції 9A104, або у "ракетах". -[9E001] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "розробки" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", визначених у позиції 9A001.b, 9A004-9A012, 9A350, 9B, 9C108 або 9D. -[9E002] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "виробництва" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", визначеного в позиції 9A001.b, 9A004-9A011, 9A350, 9B, 9C108 або 9D. -[9E003] Інші "технології", а саме: -[9E101] "Технологія", а саме: -[9E102] "Технологія" відповідно до загальної примітки з технології для "використання" ракет-носіїв, визначених у позиції 9A004, товарів, визначених у позиціях 9A005-9A011, "БПЛА", визначених у позиції 9A012, або товарів, визначених у позиції 9A101, 9A102, 9A104-9A111, 9A112.a, 9A115-9A121, 9B103, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9C108, 9C110, 9D001 або 9D101-9D104.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.