КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 9 квiтня 2022 р. N 426


Про застосування заборони ввезення товарiв з Росiйської Федерацiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 червня 2022 року N 688

     У зв'язку з вiйськовою агресiєю Росiйської Федерацiї щодо України та вiдповiдно до частини одинадцятої статтi 29 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Заборонити ввезення на митну територiю України в митному режимi iмпорту товарiв з Росiйської Федерацiї.

     Товари, перемiщення яких територiєю Росiйської Федерацiї здiйснено транзитом, та товари, ввезенi з Росiйської Федерацiї, у тому числi товари походженням з третiх країн, можуть бути помiщенi в митний режим iмпорту, якщо їх ввезення в Україну здiйснено до 24 лютого 2022 р. включно.

(пункт 1 доповнено новим абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.06.2022 р. N 688)

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.