ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.04.2001 р. N 13/13-2101-ЕП

 

Начальникам митних органiв
Головним бухгалтерам

     Надсилаємо для використання в роботi постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2001р. N 347 "Про затвердження порядку захисту вiтчизняного ринку у разi закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" та Перелiк товарiв, робiт i послуг, участь у процедурi закупiвлi яких обмежується виключно вiтчизняними виробниками.

     Додаток: на 5 стор.

Начальник Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi М.В.Околiта
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.