ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.11.98 N 14/1-2869-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     До вiдома та використання в роботi повiдомляємо, що 19 жовтня 1998 року набула чинностi Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Казахстан про вiльну торгiвлю, пiдписана 17 вересня 1994 року, та Протокол про вилучення з режиму вiльної торгiвлi до зазначеної Угоди, пiдписаний 29 грудня 1997 року.

     Вiдповiдно до статтi 1 даної Угоди "Сторони не застосовують мито, податки та збори, що мають еквiвалентний вплив на експорт або iмпорт товарiв, що походять з митної територiї однiєї iз Сторiн i призначенi для митної територiї iншої Сторони. Вилучення з даного торгового режиму за погодженою номенклатурою товарiв можуть оформлятися окремим Протоколом, якщо Сторони визнають це за необхiдне."

     Товари, що призначенi для митної територiї України та походять з Республiки Казахстан, не обкладаються ввiзним митом за умови:

1) пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату форми СТ-1;

2) дотримання правила "безпосередньої закупiвлi";

3) дотримання правила "прямого вiдвантаження".

     Товари, якi визначенi у Додатку N 1 до Протоколу про вилучення з режиму вiльної торгiвлi вiд 29 грудня 1997 року до зазначеної Угоди про вiльну торгiвлю, що вивозяться та походять з митної територiї України i призначенi для митної територiї Республiки Казахстан оподатковуються вивiзним (експортним) митом вiдповiдно до законодавства України.

     До запровадження Сторонами детальних правил визначення країни походження товарiв, передбачених статею 1 цiєї Угоди, визначення країни походження товарiв здiйснюється вiдповiдно до Правил визначення країни походження товарiв, затверджених Рiшенням Ради глав урядiв Спiвдружностi Незалежних Держав 24.09.93.

     Зразки пiдписiв уповноважених осiб, яким надано право завiряти сертифiкати походження товарiв форми СТ-1, та вiдбиткiв печаток Торгово-промислової палати Республiки Казахстан було доведено до регiональних митниць та митниць прямого пiдпорядкування листом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 11/2-4426.

Додаток: Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Казахстан про вiльну торгiвлю вiд 17 вересня 1994 року - на 6 аркушах;

Протокол про вилучення з режиму вiльної торгiвлi вiд 29 грудня 1997 року до Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Казахстан про вiльну торгiвлю вiд 17 вересня 1994 року - на 4 аркушах.

 

Перший заступник Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.