ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.09.12 N 11.1/1.2-16.1/10114-ЕП

 

Керiвникам митних органiв


     Для керiвництва в роботi надсилаємо Договiр про зону вiльної торгiвлi ратифiкований Законом України 30 липня 2012 року N 5193-VI.

     Договiр про зону вiльної торгiвлi пiдписали Республiка Вiрменiя, Республiка Бiлорусь, Республiка Казахстан, Республiка Молдова, Киргизька Республiка, Росiйська Федерацiя, Республiка Таджикистан та Україна.

     Статтею 2 Договору передбачено, що: "Сторона не застосовує мита та iнших платежiв,еквiвалентних миту, стосовно експорту товару, призначеного для митної територiї iншої Сторони, та/або iмпорту товару, що походить з митної територiї iншої Сторони, за винятком випадкiв, передбачених в додатку 1, що є невiд'ємною частиною цього Договору".

     Додаток 1 до Договору мiстить перелiк товарiв та ставки мита, що застосовуються Україною стосовно iмпорту/ експорту товарiв вiдповiдно до Договору про зону вiльної торгiвлi.

     За iнформацiю Мiнiстерства закордонних справ України (лист вiд 30.08.12 N 610/17-186-4506) Договiр про зону вiльної торгiвлi набуває чинностi з 20 вересня 2012 року для України, Росiйської Федерацiї та Республiки Бiлорусь.

     Додаток: Договiр про зону вiльної торгiвлi - 45 стор.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.