Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла

7001 00Склобiй, скрап скляний та iншi вiдходи скла, крiм скла з електронно-променевих трубок або iншого активованого скла товарної позицiї 8549; скло у блоках:
7002Скло у виглядi куль (крiм мiкросфер товарної позицiї 7018), пруткiв або трубок, необроблене:
7003Скло лите i прокатне, у виглядi листiв, пластин або профiльоване, з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом:
7004Скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом:
7005Скло термiчно полiроване та скло з шлiфованою або полiрованою поверхнею у листах з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом:
7006 00Скло товарних позицiй 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравiроване, свердлене, емальоване або оброблене iншим способом, але не вставлене в раму або не комбiноване з iншими матерiалами:
7007Скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове:
7008 00Багатошаровi iзоляцiйнi вироби склянi:
7009Дзеркала склянi, у рамах або без рам, включаючи дзеркала заднього огляду:
7010Бутлi, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та iншi ємностi, склянi для транспортування або упаковування товарiв; банки склянi для консервування; пробки, кришки та iншi засоби для закупорювання, склянi:
7011Колби iз скла (включаючи балони i трубки), вiдкритi, та їх частини iз скла, без фiтингiв, для електричних ламп та джерел свiтла, електронно-променевих трубок або аналогiчних виробiв:
7013Посуд столовий, кухонний, туалетнi речi, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цiлей, крiм виробiв товарної позицiї 7010 або 7018:
7014 00 00 00Склянi вироби для сигналiзацiї та оптичнi елементи iз скла (крiм перелiчених у товарнiй позицiї 7015), оптично не обробленi
7015Скло для годинникiв та аналогiчне скло, скло для окулярiв, звичайних або тих, що коригують зiр, опуклi, центрованi, увiгнутi тощо, оптично не обробленi; склянi порожнистi сфери та їх сегменти для виготовлення такого скла:
7016Блоки для мостiння (брукування), плитка, цегла, кахлi, черепиця та iншi вироби з пресованого або литого скла, армованi або неармованi, для будiвництва; кубики, квадратики та iншi невеликi склянi форми, на основi чи без неї, для мозаїк або аналогiчних оздоблень; вiтражi та подiбнi вироби; скло пористе або пiноскло у блоках, панелях, пластинах тощо:
7017Посуд скляний для лабораторних, гiгiєнiчних або фармацевтичних цiлей, градуйований або неградуйований, калiбрований або некалiбрований:
7018Намистини склянi, вироби, що iмiтують перли, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння та аналогiчнi невеликi вироби iз скла, крiм бiжутерiї; склянi очi, крiм протезiв; статуетки та iншi декоративнi вироби iз скла, виробленi за допомогою газового пальника, крiм бiжутерiї; склянi мiкросфери дiаметром не бiльш як 1 мм:
7019Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, пряжа або нитки, рiвниця, тканини):
7020 00Iншi вироби iз скла:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.