Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7011Колби iз скла (включаючи балони i трубки), вiдкритi, та їх частини iз скла, без фiтингiв, для електричних ламп та джерел свiтла, електронно-променевих трубок або аналогiчних виробiв:

- 7011 10 00 00для електричного освiтлювального обладнання
- 7011 20 00 00для електронно-променевих трубок
- 7011 90 00 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.