Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7001 00Склобiй, скрап скляний та iншi вiдходи скла, крiм скла з електронно-променевих трубок або iншого активованого скла товарної позицiї 8549; скло у блоках:

- 7001 00 10 00склобiй, скрап скляний та iншi вiдходи скла
- [7001 00 9]скло у блоках:
- - 7001 00 91 00оптичне скло
- - 7001 00 99 00iнше

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.