Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7007Скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове:

- [7007 1]скло змiцнене (загартоване) безпечне:
- - 7007 11розмiром i форматом, якi дають змогу використовувати його у транспортних засобах, лiтальних апаратах, космiчних апаратах або суднах:
- - - 7007 11 10розмiром i форматом, якi дають змогу використовувати його у моторних транспортних засобах:
- - - - 7007 11 10 10що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 7007 11 10 90iншi
- - - 7007 11 90 00iнше
- - 7007 19iнше:
- - - 7007 19 10 00емальоване
- - - 7007 19 20 00забарвлене по всiй масi (тоноване), матове, плаковане або дубльоване чи таке, що має поглинальний або вiдбивальний шар
- - - 7007 19 80 00iнше
- [7007 2]скло багатошарове безпечне (триплекс):
- - 7007 21розмiром i форматом, якi дають змогу використовувати його в транспортних засобах, лiтальних апаратах, космiчних апаратах або суднах:
- - - 7007 21 20розмiром i форматом, якi дають змогу використовувати його у моторних транспортних засобах:
- - - - 7007 21 20 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 7007 21 20 30вiтрове скло, необрамлене, для цивiльної авiацiї
- - - - 7007 21 20 90iнше
- - - 7007 21 80 00iнше
- - 7007 29 00 00iнше

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.