Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7010Бутлi, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та iншi ємностi, склянi для транспортування або упаковування товарiв; банки склянi для консервування; пробки, кришки та iншi засоби для закупорювання, склянi:

- 7010 10 00 00ампули
- 7010 20 00 00пробки, кришки та аналогiчнi вироби
- 7010 90iншi:
- - 7010 90 10банки для консервування (стерилiзацiйнi банки):
- - - 7010 90 10 10номiнальною мiсткiстю не бiльш як 0,15 л
- - - 7010 90 10 90iншi
- - [7010 90 2]iншi:
- - - 7010 90 21 00виготовленi iз скляних трубок
- - - [7010 90 3]iншi, номiнальною мiсткiстю:
- - - - 7010 90 312,5 л або бiльше:
- - - - - 7010 90 31 10пляшки для харчових продуктiв та напоїв з безбарвного скла
- - - - - 7010 90 31 90iншi
- - - - [7010 90 4]менш як 2,5 л:
- - - - - [7010 90 41]для харчових продуктiв i напоїв:
- - - - - - - [7010 90 41 0]з безбарвного скла, номiнальною мiсткiстю:
- - - - - - - - 7010 90 41 001 л або бiльше
- - - - - - [7010 90 42]пляшки:
- - - - - - - - 7010 90 43 00бiльш як 0,33 л, але менш як 1 л
- - - - - - - - 7010 90 45 000,15 л або бiльше, але не бiльш як 0,33 л
- - - - - - - - 7010 90 47 00менш як 0,15 л
- - - - - - - [7010 90 51]з кольорового скла, номiнальною мiсткiстю:
- - - - - - - - 7010 90 51 001 л або бiльше
- - - - - - - - 7010 90 53 00бiльш як 0,33 л, але менш як 1 л
- - - - - - - - 7010 90 55 000,15 л або бiльше, але не бiльш як 0,33 л
- - - - - - - - 7010 90 57 00менш як 0,15 л
- - - - - - [7010 90 6]iншi, номiнальною мiсткiстю:
- - - - - - - 7010 90 61 000,25 л або бiльше
- - - - - - - 7010 90 67 00менш як 0,25 л
- - - - - [7010 90 7]для фармацевтичних продуктiв, номiнальною мiсткiстю:
- - - - - - 7010 90 71бiльш як 0,055 л:
- - - - - - - 7010 90 71 10не бiльш як 0,15 л
- - - - - - - 7010 90 71 90iншi
- - - - - - 7010 90 79 00не бiльш як 0,055 л
- - - - - [7010 90 9]для iнших продуктiв:
- - - - - - 7010 90 91 00з безбарвного скла
- - - - - - 7010 90 99 00з кольорового скла

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.