Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7005Скло термiчно полiроване та скло з шлiфованою або полiрованою поверхнею у листах з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом:

- 7005 10скло неармоване з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром:
- - 7005 10 05 00з невiдбивальним шаром
- - [7005 10 2]iнше, завтовшки:
- - - 7005 10 25 00не бiльш як 3,5 мм
- - - 7005 10 30 00бiльш як 3,5 мм, але не бiльш як 4,5 мм
- - - 7005 10 80 00бiльш як 4,5 мм
- [7005 2]iнше неармоване скло:
- - 7005 21забарвлене по всiй масi (тоноване), глушене, накладне або тiльки шлiфоване:
- - - 7005 21 25завтовшки не бiльш як 3,5 мм:
- - - - 7005 21 25 10що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 7005 21 25 90iнше
- - - 7005 21 30завтовшки бiльш як 3,5 мм, але не бiльш як 4,5 мм:
- - - - 7005 21 30 10що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 7005 21 30 90iнше
- - - 7005 21 80завтовшки бiльш як 4,5 мм:
- - - - 7005 21 80 10що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 7005 21 80 90iнше
- - 7005 29iнше:
- - - 7005 29 25завтовшки не бiльш як 3,5 мм:
- - - - 7005 29 25 10що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 7005 29 25 90iнше
- - - 7005 29 35завтовшки бiльш як 3,5 мм, але не бiльш як 4,5 мм:
- - - - 7005 29 35 10що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 7005 29 35 90iнше
- - - 7005 29 80завтовшки бiльш як 4,5 мм:
- - - - 7005 29 80 10що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 7005 29 80 90iнше
- 7005 30 00 00армоване скло

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.