Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7016Блоки для мостiння (брукування), плитка, цегла, кахлi, черепиця та iншi вироби з пресованого або литого скла, армованi або неармованi, для будiвництва; кубики, квадратики та iншi невеликi склянi форми, на основi чи без неї, для мозаїк або аналогiчних оздоблень; вiтражi та подiбнi вироби; скло пористе або пiноскло у блоках, панелях, пластинах тощо:

- 7016 10 00 00кубики, квадратики та iншi невеликi склянi форми, на основi чи без неї, для мозаїк або аналогiчних оздоблень
- 7016 90iншi:
- - 7016 90 10 00вiтражi та подiбнi вироби
- - 7016 90 40 00блоки та цегла для будiвництва
- - 7016 90 70 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.