Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7015Скло для годинникiв та аналогiчне скло, скло для окулярiв, звичайних або тих, що коригують зiр, опуклi, центрованi, увiгнутi тощо, оптично не обробленi; склянi порожнистi сфери та їх сегменти для виготовлення такого скла:

- 7015 10 00 00скло для окулярiв, що коригують зiр
- 7015 90 00 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.