Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7004Скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом:

- 7004 20скло забарвлене по всiй масi (тоноване), глушене, накладне або яке має поглинальний, вiдбивальний або невiдбивальний шар:
- - 7004 20 10 00скло оптичне
- - [7004 20 9]iнше:
- - - 7004 20 91 00з невiдбивальним шаром
- - - 7004 20 99 00iнше
- 7004 90iнше скло:
- - 7004 90 10 00скло оптичне
- - 7004 90 80 00iнше

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.