Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7013Посуд столовий, кухонний, туалетнi речi, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цiлей, крiм виробiв товарної позицiї 7010 або 7018:

- 7013 10 00 00iз склокерамiки
- [7013 2]посудини на нiжцi для пиття, крiм вироблених iз склокерамiки:
- - 7013 22iз свинцевого кришталю:
- - - 7013 22 10 00ручного виготовлення
- - - 7013 22 90 00механiчного виготовлення
- - 7013 28iншi:
- - - 7013 28 10 00ручного виготовлення
- - - 7013 28 90 00механiчного виготовлення
- [7013 3]iншi посудини для пиття, крiм вироблених iз склокерамiки:
- - 7013 33iз свинцевого кришталю:
- - - [7013 33 1]ручного виготовлення:
- - - - 7013 33 11 00огранованi або iнакше оздобленi
- - - - 7013 33 19 00iншi
- - - [7013 33 9]механiчного виготовлення:
- - - - 7013 33 91 00огранованi або iнакше оздобленi
- - - - 7013 33 99 00iншi
- - 7013 37iншi:
- - - 7013 37 10 00iз змiцненого скла
- - - [7013 37 5]iншi:
- - - - [7013 37 51]ручного виготовлення:
- - - - - 7013 37 51 00огранованi або iнакше оздобленi
- - - - - 7013 37 59 00iншi
- - - - [7013 37 9]механiчного виготовлення:
- - - - - 7013 37 91 00огранованi або iнакше оздобленi
- - - - - 7013 37 99 00iншi
- [7013 4]посуд столовий (крiм посудин для пиття) або кухонний, крiм виробленого iз склокерамiки:
- - 7013 41iз свинцевого кришталю:
- - - 7013 41 10 00ручного виготовлення
- - - 7013 41 90 00механiчного виготовлення
- - 7013 42 00 00iз скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 x 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0 град.C до 300 град.C
- - 7013 49iнший:
- - - 7013 49 10 00iз змiцненого скла
- - - [7013 49 9]iнший:
- - - - 7013 49 91 00ручного виготовлення
- - - - 7013 49 99 00механiчного виготовлення
- [7013 9]iншi вироби iз скла:
- - 7013 91iз свинцевого кришталю:
- - - 7013 91 10 00ручного виготовлення
- - - 7013 91 90 00механiчного виготовлення
- - 7013 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.