Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7003Скло лите i прокатне, у виглядi листiв, пластин або профiльоване, з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом:

- [7003 1]листи неармованi:
- - 7003 12забарвленi по всiй масi (тонованi), глушенi, накладнi, з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього:
- - - 7003 12 10 00з оптичного скла
- - - [7003 12 9]iнше:
- - - - 7003 12 91 00з невiдбивальним шаром
- - - - 7003 12 99 00iншi
- - 7003 19iншi:
- - - 7003 19 10 00з оптичного скла
- - - 7003 19 90 00iншi
- 7003 20 00 00листи армованi
- 7003 30 00 00профiлi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.