Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7019Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, пряжа або нитки, рiвниця, тканини):

- [7019 1]стрiчки, рiвниця, пряжа (нитки) та нарiзанi пасма (джгути) та мати з них:
- - 7019 11 00 00нарiзанi пасма (джгути) завдовжки не бiльш як 50 мм
- - 7019 12 00 00рiвниця
- - 7019 13 00 00iншi пряжа (нитки), стрiчки
- - 7019 14 00 00механiчно зв'язанi мати
- - 7019 15 00 00хiмiчно зв'язанi мати
- - 7019 19 00 00iншi
- [7019 6]механiчно зв'язаний текстиль:
- - 7019 61 00 00щiльнi тканини з рiвницi
- - 7019 62 00 00iнший щiльний текстиль з рiвницi
- - 7019 63 00 00щiльнi тканини, полотняного переплетення, з пряжi (ниток), непокритi або неламiнованi
- - 7019 64 00 00щiльнi тканини, полотняного переплетення, з пряжi (ниток), покритi або ламiнованi
- - 7019 65 00 00прозорi тканини завширшки не бiльш як 30 см
- - 7019 66 00 00прозорi тканини завширшки бiльш як 30 см
- - 7019 69iншi:
- - - 7019 69 10 00прошитий та голкопробивний текстиль
- - - 7019 69 90 00iншi
- [7019 7]хiмiчно зв'язаний текстиль:
- - 7019 71 00 00вуалi (тонкi листи)
- - 7019 72 00 00iнший щiльний текстиль
- - 7019 73 00 00iнший прозорий текстиль
- 7019 80скловата та вироби з неї:
- - 7019 80 10 00плити, матраци та аналогiчнi вироби
- - 7019 80 90 00iншi
- 7019 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.