Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7002Скло у виглядi куль (крiм мiкросфер товарної позицiї 7018), пруткiв або трубок, необроблене:

- 7002 10 00 00кулi
- 7002 20прутки:
- - 7002 20 10 00з оптичного скла
- - 7002 20 90 00iншi
- [7002 3]трубки:
- - 7002 31 00 00з плавленого кварцу або iнших плавлених оксидiв кремнiю
- - 7002 32 00 00з iншого скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 x 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0 град.C до 300 град.C
- - 7002 39 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.