Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 48Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

4801 00 00 00Папiр газетний у рулонах або в аркушах
4802Папiр та картон некрейдованi ґатункiв, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, та неперфорованi карти i неперфорованi паперовi стрiчки в рулонах або прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру, крiм паперу товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та картон ручного вiдливання:
4803 00Паперовi туалетнi серветки або серветки для обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та аналогiчнi види паперу господарсько-побутового або санiтарно-гiгiєнiчного призначення, целюлозна вата i полотно з целюлозних волокон, крепованi або некрепованi, тисненi або нетисненi, гофрованi або негофрованi, перфорованi або неперфорованi, з забарвленою або незабарвленою поверхнею, надрукованi або ненадрукованi, у рулонах або в аркушах:
4804Крафт-папiр i крафт-картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, крiм включених до товарної позицiї 4802 або 4803:
4805Iншi папiр та картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, не пiдданi додатковому обробленню або обробленi, як обумовлено примiткою 3 до цiєї групи:
4806Пергамент рослинний, жиронепроникний папiр, калька i пергамiн та iнший лощений папiр, прозорий або напiвпрозорий, у рулонах або в аркушах:
4807 00Папiр та картон багатошаровi (виготовленi методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарiв паперу або картону), якi не мають поверхневого покриття або просочення, армованi або неармованi, у рулонах або в аркушах:
4808Папiр та картон гофрованi (обклеєнi або не обклеєнi гладкими зовнiшнiми аркушами), крепованi, тисненi або перфорованi у рулонах або в аркушах, крiм зазначених у товарнiй позицiї 4803:
4809Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копiювальний папiр або перебивний папiр (включаючи покритий або просочений папiр для трафаретiв, копiювальних апаратiв або офсетних пластин), надрукований або ненадрукований, в рулонах або аркушах:
4810Папiр та картон, покритi з одного або двох бокiв каолiном (китайською глиною) або iншими неорганiчними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, та без будь-якого iншого покриття, iз забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надрукованi або ненадрукованi, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах, будь-якого розмiру:
4811Папiр, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просоченi, iз забарвленою або декорованою поверхнею або надрукованi, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру, крiм товарiв, що зазначенi у товарнiй позицiї 4803, 4809 або 4810:
4812 00 00 00Блоки, плити та пластини фiльтрувальнi, з паперової маси
4813Папiр цигарковий, розрiзаний або не розрiзаний за розмiром чи у формi книжечок або трубок:
4814Шпалери та аналогiчнi настiннi покриття; папiр прозорий для вiкон:
4816Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копiювальний або перебивний папiр (крiм паперу, включеного до товарної позицiї 4809), трафарети для копiювальних апаратiв та офсетнi пластини з паперу, упакованi або не упакованi у коробки:
4817Конверти, листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв та поштовi картки, з паперу або картону; коробки, сумки, пакувальнi конверти та аналогiчнi вироби для пакування з паперу або картону, що мiстять паперовi набори для листування:
4818Папiр туалетний та аналогiчний папiр, целюлозна вата або полотно з целюлозних волокон господарсько-побутового або санiтарно-гiгiєнiчного призначення, у рулонах завширшки не бiльш як 36 см або розрiзанi за розмiром або формою; носовики, серветки косметичнi, рушники, скатертини та столовi серветки, гiгiєнiчнi серветки, простирадла та iншi вироби господарсько-побутового, санiтарно-гiгiєнiчного або медичного призначення, предмети одягу з паперової маси, паперу, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна:
4819Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листiв та аналогiчнi вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогiчних цiлях:
4820Журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, блокноти для листiв, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби, зошити, блокноти з промокальним папером, папки-реєстратори (з вкладними листами або iншi), папки, швидкозшивачi, рiзноманiтнi дiловi бланки, поаркушно прокладенi копiювальнi набори та iншi канцелярськi товари з паперу та картону; альбоми для зразкiв або колекцiй та обкладинки для книжок з паперу або картону: альбоми для зразкiв або колекцiй та обкладинки для книжок з паперу або картону:
4821Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-якi, надрукованi або ненадрукованi:
4822Бобiни, котушки, шпульки та аналогiчнi основи для намотування з паперової маси, паперу або картону (перфорованi або неперфорованi, армованi або неармованi):
4823Iншi папiр та картон, целюлозна вата i полотна з целюлозних волокон, розрiзанi за певною формою або розмiрами; iншi вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.