Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 48Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
4804Крафт-папiр i крафт-картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, крiм включених до товарної позицiї 4802 або 4803:

- [4804 1]крафт-лайнер:
- - 4804 11невибiленi:
- - - [4804 11 1]в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi хiмiчним сульфатним або натронним способом:
- - - - 4804 11 11 00з масою 1 м2 менш як 150 г
- - - - 4804 11 15 00з масою 1 м2 150 г i бiльше, але менш як 175 г
- - - - 4804 11 19 00з масою 1 м2 175 г i бiльше
- - - 4804 11 90 00iншi
- - 4804 19iншi:
- - - [4804 19 1]в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi хiмiчним сульфатним або натронним способом:
- - - - [4804 19 12]якi складаються з одного або кiлькох невибiлених шарiв та одного поверхневого шару вибiленого, напiввибiленого або забарвленого, з масою 1 м2:
- - - - - 4804 19 12 00менш як 175 г
- - - - - 4804 19 19 00175 г або бiльше
- - - - 4804 19 30 00iншi
- - - 4804 19 90 00iншi
- [4804 2]мiшковий крафт-папiр:
- - 4804 21невибiлений:
- - - 4804 21 10 00в якому не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержаних хiмiчним сульфатним або натронним способом
- - - 4804 21 90 00iншi
- - 4804 29iншi:
- - - 4804 29 10 00в якому не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержаних хiмiчним сульфатним або натронним способом
- - - 4804 29 90 00iншi
- [4804 3]iншi крафт-папiр i крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або менше:
- - 4804 31невибiленi:
- - - [4804 31 5]в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi хiмiчним сульфатним або натронним способом:
- - - - 4804 31 51 00крафт-папiр iзоляцiйний електротехнiчний
- - - - 4804 31 58 00iншi
- - - 4804 31 80 00iншi
- - 4804 39iншi:
- - - [4804 39 5]в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi хiмiчним сульфатним або натронним способом:
- - - - 4804 39 51 00рiвномiрно вибiленi по всiй масi
- - - - 4804 39 58 00iншi
- - - 4804 39 80 00iншi
- [4804 4]iншi крафт-папiр та крафт-картон з масою 1 м2 бiльш як 150 г, але менш як 225 г:
- - 4804 41невибiленi:
- - - 4804 41 91 00крафт просочений
- - - 4804 41 98 00iншi
- - 4804 42 00 00рiвномiрно вибiленi по всiй масi, в яких бiльш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом
- - 4804 49 00 00iншi
- [4804 5]iншi крафт-папiр та крафт-картон з масою 1 м2 225 г або бiльше:
- - 4804 51 00 00невибiленi
- - 4804 52 00 00рiвномiрно вибiленi по всiй масi, в яких бiльш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом
- - 4804 59iншi:
- - - 4804 59 10 00в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi хiмiчним сульфатним або натронним способом
- - - 4804 59 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.