Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 48Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
4806Пергамент рослинний, жиронепроникний папiр, калька i пергамiн та iнший лощений папiр, прозорий або напiвпрозорий, у рулонах або в аркушах:

- 4806 10 00 00пергамент рослинний
- 4806 20 00 00папiр жиронепроникний
- 4806 30 00 00калька
- 4806 40пергамiн та iнший лощений папiр, прозорий або напiвпрозорий:
- - 4806 40 10 00пергамiн
- - 4806 40 90 00iнший


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.