Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 48Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
4823Iншi папiр та картон, целюлозна вата i полотна з целюлозних волокон, розрiзанi за певною формою або розмiрами; iншi вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон:

- 4823 20 00 00папiр та картон фiльтрувальнi
- 4823 40 00 00папiр розграфлений для самозаписувальних приладiв у рулонах, аркушах або дисках
- [4823 6]пiдноси, тарелi (блюда), тарiлки, чашки, стаканчики та аналогiчнi вироби з паперу або картону:
- - 4823 61 00 00iз бамбука
- - 4823 69iншi:
- - - 4823 69 10 00пiдноси, тарелi i тарiлки
- - - 4823 69 90 00iншi
- 4823 70вироби з паперової маси, формованi, вилитi або пресованi:
- - 4823 70 10 00пiдноси та коробки для упаковки яєць, формованi
- - 4823 70 90 00iншi
- 4823 90iншi:
- - 4823 90 40 00папiр та картон, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей
- - 4823 90 85 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.