Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 48Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
4820Журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, блокноти для листiв, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби, зошити, блокноти з промокальним папером, папки-реєстратори (з вкладними листами або iншi), папки, швидкозшивачi, рiзноманiтнi дiловi бланки, поаркушно прокладенi копiювальнi набори та iншi канцелярськi товари з паперу та картону; альбоми для зразкiв або колекцiй та обкладинки для книжок з паперу або картону: альбоми для зразкiв або колекцiй та обкладинки для книжок з паперу або картону:

- 4820 10журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, блокноти для листiв, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби:
- - 4820 10 10 00журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, книжки для замовлень та книжки для квитанцiй
- - 4820 10 30 00записнi книжки, блокноти для листiв та книжки-пам'ятки для записiв
- - 4820 10 50 00щоденники
- - 4820 10 90 00iншi
- 4820 20 00 00зошити
- 4820 30 00 00папки-реєстратори (крiм обкладинок для книг), папки i швидкозшивачi
- 4820 40 00 00рiзноманiтнi дiловi бланки та поаркушно прокладенi копiювальнi набори
- 4820 50 00 00альбоми для зразкiв або для колекцiй
- 4820 90 00 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.