Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 48Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
4821Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-якi, надрукованi або ненадрукованi:

- 4821 10надрукованi:
- - 4821 10 10 00самосклеювальнi
- - 4821 10 90 00iншi
- 4821 90iншi:
- - 4821 90 10 00самосклеювальнi
- - 4821 90 90 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.