Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 48Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
4805Iншi папiр та картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, не пiдданi додатковому обробленню або обробленi, як обумовлено примiткою 3 до цiєї групи:

- [4805 1]папiр для гофрування:
- - 4805 11 00 00з напiвцелюлози
- - 4805 12 00 00iз солом'яної маси
- - 4805 19iнший:
- - - 4805 19 10 00папiр "Wellenstoff"
- - - 4805 19 90 00iнший
- [4805 2]тест-лайнер (регенерований картон для плоских шарiв гофрованого картону):
- - 4805 24 00 00з масою 1 м2 150 г або менше
- - 4805 25 00 00з масою 1 м2 бiльш як 150 г
- 4805 30 00 00папiр обгортковий сульфiтний
- 4805 40 00 00папiр та картон фiльтрувальнi
- 4805 50 00 00папiр-основа та картон-основа для покрiвельного картону
- [4805 9]iншi:
- - 4805 91 00 00з масою 1 м2 150 г або менше
- - 4805 92 00 00з масою 1 м2 бiльше 150 г, але менш як 225 г
- - 4805 93з масою 1 м2 225 г або бiльше:
- - - 4805 93 20 00виготовленi з макулатури
- - - 4805 93 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.