Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 48Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
4817Конверти, листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв та поштовi картки, з паперу або картону; коробки, сумки, пакувальнi конверти та аналогiчнi вироби для пакування з паперу або картону, що мiстять паперовi набори для листування:

- 4817 10 00 00конверти
- 4817 20 00 00листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв та поштовi картки
- 4817 30 00 00коробки, сумки, аналогiчнi вироби для пакування з паперу або картону, що мiстять паперовi набори для листування


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.