Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 48Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
4813Папiр цигарковий, розрiзаний або не розрiзаний за розмiром чи у формi книжечок або трубок:

- 4813 10 00 00у формi книжечок або трубок
- 4813 20 00 00у рулонах завширшки не бiльш як 5 см
- 4813 90iнший:
- - 4813 90 10 00у рулонах завширшки бiльш як 5 см, але не бiльш як 15 см
- - 4813 90 90 00iнший


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.