Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 48Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
4811Папiр, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просоченi, iз забарвленою або декорованою поверхнею або надрукованi, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру, крiм товарiв, що зазначенi у товарнiй позицiї 4803, 4809 або 4810:

- 4811 10 00 00папiр та картон, гудронованi, обробленi бiтумом або асфальтом
- [4811 4]папiр та картон, гумованi або клейкi:
- - 4811 41самосклеювальнi:
- - - 4811 41 20 00завширшки менш як 10 см, покритi невулканiзованим натуральним або синтетичним каучуком
- - - 4811 41 90 00iншi
- - 4811 49 00 00iншi
- [4811 5]папiр та картон з покриттям, просоченi або покритi шаром пластмаси (крiм покритих адгезивом (клеєм):
- - 4811 51 00 00вибiленi, з масою 1 м2 бiльш як 150 г
- - 4811 59 00 00iншi
- 4811 60 00 00папiр та картон з покриттям або просоченням з воску, парафiну, стеарину, масла, олiї або глiцерину
- 4811 90 00 00iншi папiр, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.