Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 48Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
4802Папiр та картон некрейдованi ґатункiв, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, та неперфорованi карти i неперфорованi паперовi стрiчки в рулонах або прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру, крiм паперу товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та картон ручного вiдливання:

- 4802 10 00 00папiр та картон ручного вiдливання
- 4802 20 00 00папiр та картон, що використовуються як основа для свiтлочутливого, теплочутливого або електрочутливого паперу або картону
- 4802 40папiр, що використовується як основа для шпалер:
- - 4802 40 10 00без вмiсту волокон, одержаних механiчним способом, або той, у якому такi волокна становлять не бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна
- - 4802 40 90 00iнший
- [4802 5]папiр та картон iншi, без вмiсту волокон, одержаних механiчним або хiмiко-механiчним способом, або тi, в яких такi волокна становлять не бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна:
- - 4802 54 00 00з масою 1 м2 менш як 40 г
- - 4802 55з масою 1 м2 40 г або бiльше, але не бiльш як 150 г у рулонах:
- - - 4802 55 15 00з масою 1 м2 40 г або бiльше, але менш як 60 г
- - - 4802 55 25 00з масою 1 м2 60 г або бiльше, але менш як 75 г
- - - 4802 55 30 00з масою 1 м2 75 г або бiльше, але менш як 80 г
- - - 4802 55 90 00з масою 1 м2 80 г або бiльше
- - 4802 56з масою 1 м2 40 г або бiльше, але не бiльш як 150 г в аркушах з розмiром однiєї сторони не бiльш як 435 мм, а iншої - не бiльш як 297 мм у розгорнутому виглядi:
- - - 4802 56 20 00з розмiром однiєї сторони 297 мм та iншої сторони 210 мм (формат А4)
- - - 4802 56 80 00iншi
- - 4802 57 00 00iншi, з масою 1 м2 40 г або бiльше, але не бiльш як 150 г
- - 4802 58з масою 1 м2 бiльш як 150 г:
- - - 4802 58 10 00у рулонах
- - - 4802 58 90 00iншi
- [4802 6]iншi папiр та картон, з вмiстом волокон, одержаних механiчним або хiмiко-механiчним способом, бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна:
- - 4802 61у рулонах:
- - - 4802 61 15 00масою 1 м2 менш як 72 г та в яких бiльш як 50 мас.% загальної маси волокна становлять волокна, одержанi механiчним способом
- - - 4802 61 80 00iншi
- - 4802 62 00 00в аркушах з розмiром однiєї сторони не бiльш як 435 мм та iншої сторони не бiльш як 297 мм у розгорнутому виглядi
- - 4802 69 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.