Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 48Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
4818Папiр туалетний та аналогiчний папiр, целюлозна вата або полотно з целюлозних волокон господарсько-побутового або санiтарно-гiгiєнiчного призначення, у рулонах завширшки не бiльш як 36 см або розрiзанi за розмiром або формою; носовики, серветки косметичнi, рушники, скатертини та столовi серветки, гiгiєнiчнi серветки, простирадла та iншi вироби господарсько-побутового, санiтарно-гiгiєнiчного або медичного призначення, предмети одягу з паперової маси, паперу, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна:

- 4818 10туалетний папiр:
- - 4818 10 10 00з масою 1 м2 кожного шару 25 г або менше
- - 4818 10 90 00з масою 1 м2 кожного шару бiльш як 25 г
- 4818 20носовики, серветки косметичнi та рушники для рук:
- - 4818 20 10 00носовики та косметичнi серветки
- - [4818 20 9]рушники для рук:
- - - 4818 20 91 00у рулонах
- - - 4818 20 99 00iншi
- 4818 30 00 00скатертини та серветки
- 4818 50 00 00предмети одягу та частини одягу
- 4818 90iншi:
- - 4818 90 10 00вироби, що застосовуються в хiрургiчних, медичних або в гiгiєнiчних цiлях, не розфасованi для роздрiбної торгiвлi
- - 4818 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.