Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження

1501Жир свинячий (включаючи лярд) i жир свiйської птицi, крiм жиру товарної позицiї 0209 або 1503:
1502Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503:
1503 00Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин (олео-ойль) i тваринне масло, неемульгованi, незмiшанi, не приготовленi iншим способом:
1504Жири i масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
1505 00Вовняний жир (жиропiт) i жировi речовини, отримуванi з нього (включаючи ланолiн):
1506 00 00 00Iншi твариннi жири i масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1507Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
1508Олiя арахiсова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
1509Олiя оливкова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
1510Iншi олiї та їх фракцiї, виробленi виключно з маслин, або оливок, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, i сумiшi цих олiй або їх фракцiй з олiями або їх фракцiями товарної позицiї 1509:
1511Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
1512Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
1513Олiї кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
1514Олiї рiпакова (iз рiпака або кользи) або гiрчична та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
1515Iншi нелеткi жири i олiї рослинного або мiкробного походження (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
1516Жири, олiї та їх фракцiї тваринного, рослинного або мiкробного походження, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi:
1517Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних, рослинних або мiкробного походження жирiв або олiй, або фракцiй рiзних жирiв або олiй цiєї групи, крiм харчових жирiв, або олiй, або їх фракцiй товарної позицiї 1516:
1518 00Жири, масла i олiї та їх фракцiї тваринного, рослинного або мiкробного походження, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi чи в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, крiм продуктiв товарної позицiї 1516; нехарчовi сумiшi або продукти з тваринних, рослинних або мiкробного походження жирiв, масел та олiй або фракцiй рiзних жирiв, масел чи олiй цiєї групи, в iншому мiсцi не зазначенi:
1520 00 00 00Глiцерин сирий; глiцеринова вода та глiцериновий луг
1521Воски рослиннi (крiм триглiцеридiв), вiск бджолиний, воски iнших комах i спермацет, рафiнованi чи нерафiнованi або забарвленi чи незабарвленi:
1522 00Дегра; залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.