Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1516Жири, олiї та їх фракцiї тваринного, рослинного або мiкробного походження, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi:

- 1516 10жири i масла твариннi та їх фракцiї:
- - 1516 10 10у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше:
- - - 1516 10 10 10з морських ссавцiв
- - - 1516 10 10 90iншi
- - 1516 10 90iншi:
- - - 1516 10 90 10з морських ссавцiв
- - - 1516 10 90 90iншi
- 1516 20жири i олiї рослиннi та їх фракцiї:
- - 1516 20 10 00олiя рицинова гiдрогенiзована (так званий "опаловий вiск")
- - [1516 20 9]iншi:
- - - 1516 20 91у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше:
- - - - 1516 20 91 10олiя оливкова
- - - - 1516 20 91 20олiя пальмова
- - - - [1516 20 91 3]олiя пальмоядрова та її фракцiї, рафiнованi, вибiленi, дезодорованi:
- - - - - 1516 20 91 31олiя пальмоядрова
- - - - - 1516 20 91 32олеїн пальмоядровий
- - - - - 1516 20 91 33стеарин пальмоядровий гiдрогенiзований
- - - - 1516 20 91 90iншi
- - - [1516 20 95]iншi:
- - - - 1516 20 95 00олiї iз свирiпи, рiпаку, льону, соняшнику, брасiї, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - - [1516 20 96]iншi:
- - - - - 1516 20 96олiя арахiсова, з бавовнику, сої або соняшнику; iнша олiя з вмiстом жирних вiльних кислот менш як 50 мас.%, за винятком олiї пальмоядрової, з брасiї, кокоса, рiпаку, свирiпи або копайба:
- - - - - - [1516 20 96 1]олiя пальмова:
- - - - - - - 1516 20 96 11в упаковцi, масою нетто не бiльш як 20 кг
- - - - - - - 1516 20 96 15iнша
- - - - - - 1516 20 96 90iншi
- - - - - 1516 20 98iншi:
- - - - - - [1516 20 98 1]олiї та їх фракцiї, для виготовлення харчових продуктiв:
- - - - - - - 1516 20 98 11олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована
- - - - - - - 1516 20 98 12олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований
- - - - - - - 1516 20 98 13стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований
- - - - - - - 1516 20 98 19iншi
- - - - - - [1516 20 98 2]iншi:
- - - - - - - 1516 20 98 21олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована для технiчного та промислового використання
- - - - - - - 1516 20 98 22олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання
- - - - - - - 1516 20 98 23стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання
- - - - - - - 1516 20 98 90iншi
- 1516 30жири та олiї мiкробного походження та їх фракцiї:
- - 1516 30 91 00у первиннiй упаковцi, масою нетто 1 кг або менше
- - 1516 30 98 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.