Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1514Олiї рiпакова (iз рiпака або кользи) або гiрчична та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:

- [1514 1]олiї рiпакова (iз рiпака або кользи) з низьким вмiстом ерукової кислоти та їх фракцiї:
- - 1514 11олiя сира:
- - - 1514 11 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - 1514 11 90 00iнша
- - 1514 19iншi:
- - - 1514 19 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - 1514 19 90 00iншi
- [1514 9]iншi:
- - 1514 91олiя сира:
- - - 1514 91 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - 1514 91 90 00iнша
- - 1514 99iнша:
- - - 1514 99 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - 1514 99 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.