Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1507Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:

- 1507 10олiя сира, рафiнована гiдратацiєю або нерафiнована:
- - 1507 10 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - 1507 10 90 00iншi
- 1507 90iншi:
- - 1507 90 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - 1507 90 90 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.