Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1517Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних, рослинних або мiкробного походження жирiв або олiй, або фракцiй рiзних жирiв або олiй цiєї групи, крiм харчових жирiв, або олiй, або їх фракцiй товарної позицiї 1516:

- 1517 10маргарин, за винятком рiдкого маргарину:
- - 1517 10 10 00з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.%
- - 1517 10 90 00iнший
- 1517 90iншi:
- - 1517 90 10 00з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.%
- - [1517 90 9]iншi:
- - - 1517 90 91 00нелеткi рослиннi олiї, рiдкi, змiшанi
- - - 1517 90 93 00харчовi сумiшi або продукти, що використовуються для змащування форм
- - - 1517 90 99iншi:
- - - - [1517 90 99 1]для виробництва харчових продуктiв:
- - - - - 1517 90 99 11для додання в тiсто (шортенiнги); замiнники, еквiваленти та аналоги какао-масла
- - - - - 1517 90 99 19iншi
- - - - 1517 90 99 99iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.