Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1504Жири i масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:

- 1504 10жири та їх фракцiї з риб'ячої печiнки:
- - 1504 10 10 00з вмiстом вiтамiну А не бiльш як 2500 МО/г
- - [1504 10 9]iншi:
- - - 1504 10 91 00з палтуса
- - - 1504 10 99 00iншi
- 1504 20жири i масла та їх фракцiї, з риби, крiм жирiв з печiнки:
- - 1504 20 10 00твердi фракцiї
- - 1504 20 90 00iншi
- 1504 30жири i масла та їх фракцiї, з морських ссавцiв:
- - 1504 30 10 00твердi фракцiї
- - 1504 30 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.