Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1501Жир свинячий (включаючи лярд) i жир свiйської птицi, крiм жиру товарної позицiї 0209 або 1503:

- 1501 10лярд:
- - 1501 10 10 00для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - 1501 10 90 00iнший
- 1501 20iнший жир свинячий:
- - 1501 20 10 00для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - 1501 20 90 00iнший
- 1501 90 00 00iнший


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.