Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1513Олiї кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:

- [1513 1]олiя кокосова (з копри) та її фракцiї:
- - 1513 11олiя сира:
- - - 1513 11 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - [1513 11 9]iншi:
- - - - 1513 11 91 00у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - 1513 11 99 00iншi
- - 1513 19iншi:
- - - [1513 19 1]твердi фракцiї:
- - - - 1513 19 11 00у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - 1513 19 19 00iншi
- - - [1513 19 3]iншi:
- - - - 1513 19 30 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - - [1513 19 9]iншi:
- - - - - 1513 19 91 00у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - - 1513 19 99 00iншi
- [1513 2]олiї пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї:
- - 1513 21олiя сира:
- - - 1513 21 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - [1513 21 3]iншi:
- - - - 1513 21 30 00у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - 1513 21 90 00iншi
- - 1513 29iншi:
- - - [1513 29 1]твердi фракцiї:
- - - - 1513 29 11 00у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - 1513 29 19 00iншi
- - - [1513 29 3]iншi:
- - - - 1513 29 30 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - - [1513 29 5]iншi:
- - - - - 1513 29 50 00у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - - 1513 29 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.