Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1521Воски рослиннi (крiм триглiцеридiв), вiск бджолиний, воски iнших комах i спермацет, рафiнованi чи нерафiнованi або забарвленi чи незабарвленi:

- 1521 10 00 00воски рослиннi
- 1521 90iншi:
- - 1521 90 10 00спермацет, рафiнований чи нерафiнований або забарвлений чи незабарвлений
- - [1521 90 9]вiск бджолиний або iнших комах, рафiнований чи нерафiнований, забарвлений чи незабарвлений:
- - - 1521 90 91 00неочищений
- - - 1521 90 99 00iнший

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.