Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Група 44Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля

4401Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучкiв або в аналогiчних формах; деревна трiска або стружка; тирса та вiдходи деревини, агломерованi або неагломерованi, у виглядi колод, полiн, брикетiв, гранул або в аналогiчних формах:
4402Вугiлля деревне (включаючи вугiлля iз шкаралупи або з горiхiв), агломероване або неагломероване:
4403Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi:
4404Деревина бондарна; колоди колотi; палi, кiлки загостренi з дерева, але не розпилянi уздовж; лiсоматерiали, начорно обтесанi, але не обточенi, не вигнутi або не обробленi iншим способом, що використовуються для виробництва цiпкiв, парасольок, ручок для iнструментiв або подiбних виробiв; деревина лущена та аналогiчна:
4405 00 00 00Шерсть деревна; борошно деревне
4406Шпали дерев'янi для залiзничних або трамвайних колiй:
4407Лiсоматерiали розпилянi або розщепленi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6 мм:
4408Листи для облицювання (включаючи листи, отриманi роздiленням шаруватої деревини), листи для клеєної фанери або для подiбної шаруватої деревини та iншi лiсоматерiали, розпилянi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання завтовшки не бiльш як 6 мм:
4409Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, закругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання:
4410Плити деревостружковi, плити з орiєнтованою стружкою (OSB) або аналогiчнi плити (наприклад вафельнi плити) з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв, просоченi або не просоченi смолами або iншими органiчними зв'язувальними речовинами:
4411Плити деревоволокнистi з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв з додаванням або без додавання смол або iнших органiчних зв'язувальних речовин:
4412Фанера клеєна, панелi фанерованi та аналогiчна шарувата деревина:
4413 00 00 00Деревина пресована у виглядi блокiв, плит, брускiв або профiльованих форм
4414Рами дерев'янi для картин, фотографiй, дзеркал тощо:
4415Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани (котушки) для кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та iншi дерев'янi завантажувальнi щити; обичайки дерев'янi:
4416 00 00 00Бочки, барила, чани, дiжки та iншi бондарнi вироби та їх частини з деревини, включаючи клепку
4417 00 00 00Iнструменти, оправи та ручки для iнструментiв з деревини, дерев'янi частини та ручки для мiтел або щiток; шевськi колодки та розтяжки для взуття
4418Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи комiрчастi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель:
4419Посуд i кухонне приладдя, дерев'янi:
4420Вироби дерев'янi мозаїчнi та iнкрустованi; шкатулки та коробки для ювелiрних або ножових виробiв та аналогiчнi вироби, дерев'янi; статуетки та iншi декоративнi вироби, дерев'янi; предмети меблiв, що не належать до групи 94:
4421Iншi вироби з дерева:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.