Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Група 44Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
4420Вироби дерев'янi мозаїчнi та iнкрустованi; шкатулки та коробки для ювелiрних або ножових виробiв та аналогiчнi вироби, дерев'янi; статуетки та iншi декоративнi вироби, дерев'янi; предмети меблiв, що не належать до групи 94:

- [4420 1]статуетки та iншi декоративнi вироби:
- - 4420 11з деревини тропiчних порiд:
- - - 4420 11 10 00з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи
- - - 4420 11 90 00iншi
- - 4420 19 00 00з деревини iнших порiд
- 4420 90iншi:
- - 4420 90 10 00вироби дерев'янi набiрнi (мозаїчнi) та iнкрустованi
- - [4420 90 9]iншi:
- - - 4420 90 91 00з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи
- - - 4420 90 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.