Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Група 44Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
4401Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучкiв або в аналогiчних формах; деревна трiска або стружка; тирса та вiдходи деревини, агломерованi або неагломерованi, у виглядi колод, полiн, брикетiв, гранул або в аналогiчних формах:

- [4401 1]деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучкiв або в аналогiчних формах:
- - 4401 11 00 00хвойних порiд
- - 4401 12 00 00листяних порiд
- [4401 2]трiска або стружка деревна:
- - 4401 21 00 00хвойних порiд
- - 4401 22листяних порiд:
- - - 4401 22 10 00з евкалiпта (Eucalyptus spp.)
- - - 4401 22 90 00iншi
- [4401 3]тирса i деревнi вiдходи та скрап, агломерованi у виглядi колод, брикетiв, гранул або в аналогiчних формах:
- - 4401 31 00 00деревнi гранули
- - 4401 32 00 00деревнi брикети
- - 4401 39 00 00iншi
- [4401 4]тирса i деревнi вiдходи, неагломерованi:
- - 4401 41 00 00тирса
- - 4401 49 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.