Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Група 44Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
4419Посуд i кухонне приладдя, дерев'янi:

- [4419 1]з бамбука:
- - 4419 11 00 00дошки для нарiзання хлiба, обробнi дошки та аналогiчнi дошки
- - 4419 12 00 00палочки для їжi
- - 4419 19 00 00iншi
- 4419 20з деревини тропiчних порiд:
- - 4419 20 10 00з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи
- - 4419 20 90 00iншi
- 4419 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.