Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Група 44Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
4411Плити деревоволокнистi з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв з додаванням або без додавання смол або iнших органiчних зв'язувальних речовин:

- [4411 1]плити деревоволокнистi середньої густини (MDF):
- - 4411 12завтовшки не бiльш як 5 мм:
- - - 4411 12 10 00без механiчного оброблення або облицювання
- - - [4411 12 9]iншi:
- - - - 4411 12 92 00з густиною бiльш як 0,8 г/см3 (HDF)
- - - - 4411 12 94 00з густиною не бiльш як 0,8 г/см3
- - 4411 13завтовшки бiльш як 5 мм, але не бiльш як 9 мм:
- - - 4411 13 10 00без механiчного оброблення або облицювання
- - - [4411 13 9]iншi:
- - - - 4411 13 92 00з густиною бiльш як 0,8 г/см3 (HDF)
- - - - 4411 13 94 00з густиною не бiльш як 0,8 г/см3
- - 4411 14завтовшки бiльш як 9 мм:
- - - 4411 14 10 00без механiчного оброблення або облицювання
- - - [4411 14 9]iншi:
- - - - 4411 14 92 00з густиною бiльш як 0,8 г/см3 (HDF)
- - - - 4411 14 95 00з густиною бiльш як 0,5 г/см3, але не бiльш як 0,8 г/см3
- - - - 4411 14 97 00з густиною не бiльш як 0,5 г/см3
- [4411 9]iншi:
- - 4411 92з густиною бiльш як 0,8 г/см3:
- - - 4411 92 10 00без механiчного оброблення або облицювання
- - - 4411 92 90 00iншi
- - 4411 93 00 00з густиною бiльш як 0,5 г/см3, але не бiльш як 0,8 г/см3
- - 4411 94з густиною не бiльш як 0,5 г/см3:
- - - 4411 94 10 00без механiчного оброблення або облицювання
- - - 4411 94 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.