Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Група 44Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
4403Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi:

- [4403 1]обробленi фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами:
- - 4403 11 00 00хвойних порiд
- - 4403 12 00 00листяних порiд
- [4403 2]iншi, хвойнi породи:
- - 4403 21з сосни (Pinus spp.), з розмiром найменшого поперечного перерiзу 15 см або бiльше:
- - - 4403 21 10 00пиловник
- - - 4403 21 90 00iншi
- - 4403 22 00 00з сосни (Pinus spp.), iншi
- - 4403 23з ялицi (Abies spp.) та ялини (Picea spp.), з розмiром найменшого поперечного перерiзу 15 см або бiльше:
- - - 4403 23 10 00пиловник
- - - 4403 23 90 00iншi
- - 4403 24 00 00з ялицi (Abies spp.) та ялини (Picea spp.), iншi
- - 4403 25iншi, з розмiром найменшого поперечного перерiзу 15 см або бiльше:
- - - 4403 25 10 00пиловник
- - - 4403 25 90 00iншi
- - 4403 26 00 00iншi
- [4403 4]iншi з деревини тропiчних порiд:
- - 4403 41 00 00шорея з темно-червоною деревиною, шорея з блiдо-червоною деревиною та шорея бакау (dark red meranti, light red meranti and meranti bakau)
- - 4403 42 00 00тикове дерево
- - 4403 49iншi:
- - - 4403 49 10 00ентандрофрагма цилiндрична (африканська махагонi), хлорофора висока (iроко) та сапеле (Acajou d'Afrique, iroko and sapelli)
- - - 4403 49 35 00аукумея Клайна та ентандрофрагма корисна (Okoume and sipo)
- - - 4403 49 85 00iншi
- [4403 9]iншi:
- - 4403 91 00 00з дуба (Quercus spp.)
- - 4403 93 00 00з бука (Fagus spp.), з розмiром найменшого поперечного перерiзу 15 см та бiльше
- - 4403 94 00 00з бука (Fagus spp.), iншi
- - 4403 95iз берези (Betula spp.), з розмiром найменшого поперечного перерiзу 15 см та бiльше:
- - - 4403 95 10 00пиловник
- - - 4403 95 90 00iншi
- - 4403 96 00 00iз берези (Betula spp.), iншi
- - 4403 97 00 00iз тополi та осики (Populus spp.)
- - 4403 98 00 00з евкалiпта (Eucalyptus spp.)
- - 4403 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.