Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Група 44Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
4418Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи комiрчастi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель:

- [4418 1]вiкна, французькi вiкна (англ. French-windows) та їх коробки:
- - 4418 11 00 00з деревини тропiчних порiд
- - 4418 19з iнших порiд деревини:
- - - 4418 19 50 00хвойнi
- - - 4418 19 90 00iншi
- [4418 2]дверi та їх коробки та пороги:
- - 4418 21з деревини тропiчних порiд:
- - - 4418 21 10 00з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи
- - - 4418 21 90 00iншi
- - 4418 29з iнших порiд деревини:
- - - 4418 29 50 00хвойнi
- - - 4418 29 80 00iншi
- 4418 30 00 00стояки та балки, крiм товарiв, що включенi до товарних пiдпозицiй 4418 81 - 4418 89
- 4418 40 00 00опалубка для бетонування
- 4418 50 00 00ґонт i дранка для покрiвель
- [4418 7]зiбранi панелi для пiдлоги:
- - 4418 73з бамбука або принаймнi з лицевим шаром (шаром зношення) iз бамбука:
- - - 4418 73 10 00для мозаїчної пiдлоги
- - - 4418 73 90 00iншi
- - 4418 74 00 00iншi, для мозаїчної пiдлоги
- - 4418 75 00 00iншi, багатошаровi
- - 4418 79 00 00iншi
- [4418 8]конструкцiйнi будiвельнi вироби з деревини:
- - 4418 81 00 00клеєна деревина (брус), (англ.glulam)
- - 4418 82 00 00панелi iз поперечно склеєних пиломатерiалiв (англ. CLT або X-lam)
- - 4418 83 00 00двотавровi дерев'янi балки (I-beam)
- - 4418 89 00 00iншi
- [4418 9]iншi:
- - 4418 91 00 00з бамбука
- - 4418 92 00 00комiрчастi дерев'янi панелi
- - 4418 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.