Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Група 44Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
4410Плити деревостружковi, плити з орiєнтованою стружкою (OSB) або аналогiчнi плити (наприклад вафельнi плити) з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв, просоченi або не просоченi смолами або iншими органiчними зв'язувальними речовинами:

- [4410 1]з деревини:
- - 4410 11плити деревостружковi:
- - - 4410 11 10 00необробленi або тiльки шлiфованi
- - - 4410 11 30 00покритi папером, просоченим меламiном (меламiно-формальдегiдною смолою)
- - - 4410 11 50 00покритi декоративною шаруватою пластмасою
- - - 4410 11 90 00iншi
- - 4410 12плити з орiєнтованою стружкою (OSB):
- - - 4410 12 10 00необробленi або тiльки шлiфованi
- - - 4410 12 90 00iншi
- - 4410 19 00 00iншi
- 4410 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.