Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Група 44Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
4412Фанера клеєна, панелi фанерованi та аналогiчна шарувата деревина:

- 4412 10 00 00з бамбука
- [4412 3]iнша фанера клеєна, яка складається винятково з листiв деревини (iншої, нiж бамбук), кожний лист завтовшки не бiльш як 6 мм:
- - 4412 31що має хоча б один зовнiшнiй шар iз деревини тропiчних порiд:
- - - 4412 31 10 00iз кайї iнворензиї, шореї з темно-червоною деревиною, шореї з блiдо-червоною деревиною, термiналiї пишної, махагонiєвого дерева (Swietenia spp.), триплохiтона твердосмолого, акумеї Клайна, палiсандра Рiо, палiсандра Пара, бразильського розового дерева, ентандрофрагми корисної, вiроли сурiнамської та шореї бiлої (acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoume, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola or white lauan)
- - - 4412 31 90 00iншi
- - 4412 33iнша, що має хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд видiв вiльхи (Alnus spp.), ясена (Fraxinus spp.), бука (Fagus spp.), берези (Betula spp.), вишнi (Prunus spp.), каштана (Castanea spp.), в'яза (Ulmus spp.), евкалiпта (Eucalyptus spp.), гiкорi або карiя (Carya spp.), кiнського каштана (Aesculus spp.), липи (Tilia spp.), клена (Acer spp.), дуба (Quercus spp.), платану або чинари (Platanus spp.), тополi та осики (Populus spp.), робiнiї, наприклад, бiлої акацiї (Robinia spp.), лiрiодендрона (Liriodendron spp., родина магнолiєвих), чи горiха (волоський горiх) (Juglans spp.):
- - - 4412 33 10 00що має хоча б один зовнiшнiй шар з берези (Betula spp.)
- - - 4412 33 20 00що не має зовнiшнього шару з берези (Betula spp.), але має хоча б один зовнiшнiй шар з тополi або осики (Populus spp.)
- - - 4412 33 30 00що не має зовнiшнього шару з берези, тополi або осики (Populus spp.), але має хоча б один зовнiшнiй шар з евкалiпта (Eucalyptus spp.)
- - - 4412 33 90 00iншi
- - 4412 34 00 00iнша, що має хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд видiв, крiм тих, що зазначенi в пiдкатегорiї 4412 33
- - 4412 39 00 00iнша, що має два зовнiшнi шари з деревини хвойних порiд
- [4412 4]шарувата деревина зi шпону (LVL):
- - 4412 41що має хоча б один зовнiшнiй шар з деревини тропiчних порiд:
- - - 4412 41 91 00що має хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд
- - - 4412 41 99 00iнша
- - 4412 42 00 00iнша, що має хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд
- - 4412 49 00 00iнша, з обома зовнiшнiми шарами з деревини хвойних порiд
- [4412 5]ламiнованi плити, що виготовленi з планок, рейок та брускiв:
- - 4412 51що мають хоча б один зовнiшнiй шар з деревини тропiчних порiд:
- - - 4412 51 10 00що мають хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд
- - - 4412 51 90 00iншi
- - 4412 52 00 00iншi, що мають хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд
- - 4412 59 00 00iншi, з обома зовнiшнiми шарами з деревини хвойних порiд
- [4412 9]iншi:
- - 4412 91що мають хоча б один зовнiшнiй шар з деревини тропiчних порiд:
- - - 4412 91 10 00що мiстять хоча б один шар деревостружкової плити
- - - [4412 91 9]iншi:
- - - - 4412 91 91 00що мають хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд
- - - - 4412 91 99 00iншi
- - 4412 92iншi, що мають хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд:
- - - 4412 92 10 00що мiстять хоча б один шар деревостружкової плити
- - - 4412 92 90 00iншi
- - 4412 99iншi, з обома зовнiшнiми шарами з деревини хвойних порiд:
- - - 4412 99 10 00що мiстять хоча б один шар деревостружкової плити
- - - 4412 99 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.