Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 96Рiзнi готовi вироби

9601Кiстка слонова оброблена, кiстка, панцир черепаховий, рiг, роги оленiв, корали, перламутр та iншi матерiали тваринного походження для рiзьблення та вироби з цих матерiалiв (включаючи вироби, що виготовленi формуванням):
9602 00 00Матерiали обробленi рослинного або мiнерального походження для рiзьблення та вироби з них; вироби формованi або рiзанi з воску, стеарину, натуральних смол або натурального каучуку або модельних паст та iншi формованi або рiзанi вироби, в iншому мiсцi не зазначенi; оброблений незатвердiлий желатин (крiм желатину товарної позицiї 3503) i вироби з незатвердiлого желатину:
9603Мiтли та щiтки (включаючи щiтки, що є частинами механiзмiв, приладiв або транспортних засобiв), щiтки ручнi механiчнi без двигуна для прибирання пiдлоги, швабри та вiнички з пiр'я для змахування пилу; вузли та пучки, готовi для виготовлення мiтел або щiток; подушечки та валики для фарбування; шкребки з гумовою пластинкою (крiм гумових валикiв):
9604 00 00 00Сита i решета ручнi
9605 00 00 00Набори дорожнi, що використовуються для особистої гiгiєни, шиття або чищення взуття чи одягу
9606Ґудзики, кнопки та застiбки, форми для ґудзикiв та iншi частини цих виробiв; заготовки для ґудзикiв:
9607Застiбки-блискавки та їх частини:
9608Ручки кульковi; ручки i маркери з наконечником з повстi та iншого пористого матерiалу; авторучки чорнильнi, стилографи та iншi авторучки; пера копiювальнi; олiвцi механiчнi; тримачi для пiр'я, тримачi для ручок, тримачi для олiвцiв та подiбнi тримачi; частини цих виробiв (включаючи ковпачки та затискачi), крiм виробiв товарної позицiї 9609:
9609Олiвцi простi та кольоровi (крiм олiвцiв товарної позицiї 9608), восковi олiвцi, грифелi для олiвцiв, пастелi, олiвцi вугiльнi, крейда:
9610 00 00 00Дошки грифельнi для писання чи малювання, у рамках або без рамок
9611 00 00 00Штемпелi для датування, опечатування або нумерацiї та подiбнi пристрої (включаючи пристрої для друкування або тиснення етикеток), призначенi для ручної роботи; компостери ручнi, верстатки ручнi для складання та комплекти ручнi друкарськi, до яких входять такi верстатки
9612Стрiчки для друкарських машинок або подiбнi стрiчки, просоченi чорнилом або обробленi iншим способом, призначенi для одержання вiдбиткiв, на бобiнах чи касетах або без них; подушечки штемпельнi, просоченi або не просоченi чорнилом, в коробках або без коробок:
9613Запальнички сигаретнi та iншi запальнички, включаючи механiчнi або електричнi, та їх частини, крiм кременiв та гнотiв:
9614 00Люльки для курiння (включаючи чашечки люльок), мундштуки для сигар i сигарет та їх частини:
9615Гребiнцi, шпильки для волосся та подiбнi вироби; затискачi для завивання, бiгудi, папiльйотки та подiбнi вироби, крiм виробiв товарної позицiї 8516, та їх частини:
9616Розпилювачi ароматичних речовин та аналогiчнi розпилювачi для гiгiєнiчних цiлей, їх насадки та головки; пушки i подушечки для пудрення або накладання косметичних чи туалетних препаратiв:
9617 00 00 00Термоси та iншi вакуумнi ємкостi у складеному виглядi; їх частини за винятком скляних колб
9618 00 00 00Манекени для кравцiв та подiбнi вироби; манекени-автомати та iншi рухомi предмети для оформлення вiтрин
9619 00Гiгiєнiчнi прокладки i тампони, пелюшки i пiдгузки та аналогiчнi вироби, з будь-якого матерiалу:
9620 00Моноподи, двоноги, триноги та аналогiчнi вироби:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.