Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 96Рiзнi готовi вироби
9613Запальнички сигаретнi та iншi запальнички, включаючи механiчнi або електричнi, та їх частини, крiм кременiв та гнотiв:

- 9613 10 00 00запальнички кишеньковi, газовi, якi не пiдлягають перезарядженню
- 9613 20 00 00запальнички кишеньковi, газовi, якi пiдлягають перезарядженню
- 9613 80 00iншi запальнички та запалювачi:
- - 9613 80 00 10запальнички настiльнi
- - [9613 80 00 9]iншi:
- - - 9613 80 00 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 9613 80 00 99iншi
- 9613 90 00частини:
- - 9613 90 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 9613 90 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.